Wydarzenia

Jak oni ślubują...

uroczystość pasowania

 

            12 października 2016 r. obchodziliśmy uroczystość pasowania Pierwszaków na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie. Zanim jednak przyjęto ich do społeczności uczniowskiej, musieli się wykazać wiedzą z różnych dziedzin, a udzielonych odpowiedzi oceniało wyjątkowe jury: Superniania (Anna Rębisz), Magda Gesller (Aleksandra Fila), Policjant (Konrad Brzuszek) oraz Minister (Bartosz Dudzik).

Pytania postawione Pierwszakom dotyczyły zasad kulturalnego zachowania się i zdrowego odżywiana, przepisów ruchu drogowego oraz obowiązków „małego patrioty”. Ponieważ uczniowie odpowiadali „śpiewająco”, zachwycając zebranych także tańcem i przygotowanymi piosenkami, jury bez wahania przyjęło ich do grona uczniowskiego, swoją aprobatę wyrazili również dyrektor i rodzice.

            Po oficjalnym ślubowaniu wręczono Pierwszakom pamiątkowe upominki i dyplomy. Uroczystość przygotowała p. Beata Lada.

            W tym dniu program artystyczny przedstawił również Samorząd Uczniowski, który z okazji zbliżającego się Dnia Komisji Edukacji Narodowej opowiedział o szkolnej rzeczywistości „z przymrużeniem oka”, kończąc występ życzeniami skierowanymi do kadry nauczycielskiej.

Spotkanie z policjantem

         11 października 2016 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadance profilaktycznej, którą poprowadził dla nich policjant z Posterunku Policji w Jeżowem. Spotkanie dotyczyło zwłaszcza zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, ale również postępowania w wielu sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu dzieci.

Spotkanie profilaktyczne z Andrzejem Sową

sowa

            11 października 2016 r. zorganizowano w naszej szkole warsztaty profilaktyczne z Andrzejem Sową, autorem książki „Ocalony. Ćpunk w Kościele”. Uczestniczyli w nich uczniowie gimnazjum, którzy mieli okazję bezpośrednio posłuchać relacji z życia człowieka wyciągniętego z uzależnienia narkotykowego.Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści p. Andrzeja, który przekonał ich do siebie nie tylko otwartością i swobodą w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, ale przede wszystkim autentyzmem , który chyba najbardziej do nich przemówił.

            P. Andrzej obecnie jeździ po Polsce, aby ostrzegać młodych ludzi przed błędami własnej młodości, mocno angażując się w profilaktykę uzależnień wśród młodzieży.

Tematyka spotkania dotyczyła problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz papierosów. Prowadzący na podstawie osobistych świadectw i doświadczeń, był przykładem na zobrazowanie szkodliwości płynącej z używania alkoholu, dopalaczy lub narkotyków.

            Uczniowie chętnie i aktywnie wzięli udział w zajęciach.

Pomysłodawcą warsztatów była pani Barbara Drelich – Scilanga, nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Wyjazd na przedstawienie o charakterze profilaktycznym pt. "Wspomnienie narkomanki"

            Dnia 03.10.2016r. 26 uczniów Zespołu Szkół w Starym Narcie oraz Zespołu Szkół w Cholewianej Górze wzięło udział w przedstawienie o charakterze profilaktycznym.

Była to sceniczna adaptacja książki Barbary Rosiek – „Pamiętnik Narkomanki”. Przedstawienie pt. „Wspomnienia narkomanki” miało miejsce w NCK „Sokół” w Nisku.

            Organizatorem i jednocześnie kierownikiem wyjazdu była p. Barbara Drelich – Scilanga - nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Spektakl zawierał przede wszystkim elementy dotyczące problematyki narkomanii.

            Uczniowie chętnie wzięli udział w wyjeździe, dzięki temu po przedstawieniu wracali ubogaceni wartościami nie tylko estetycznymi i dydaktycznymi związanymi z samym spektaklem, ale również bogatsi w nową wiedzę dotyczącą unikania okazji by nie popaść w bardzo niebezpieczny nałóg narkomanii.