Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

         Mszą świętą w kościele parafialnym w Nowym Narcie rozpoczęliśmy 2. września nowy rok szkolny 2019/2020. Po wspólnej modlitwie udaliśmy się do szkoły (w towarzystwie rodziców lub szkolnym autobusem), gdzie odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami, poprzedzone wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. O godzinie 1000 zabrzmiał pierwszy dzwonek, po którym miała miejsce lekcja z wychowawcą klasy.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów wraz z Rodzicami
do udziału w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2019/2020!

Plan zajęć dnia 2 września 2019 r.

  1. Msza święta w kościele parafialnym w Nowym Narcie o godz.800
  2. Odjazd autobusu szkolnego z Nowego Nart do szkoły: 850
  3. Inauguracja roku szkolnego w szkole: godz. 900 , sala nr 8
  4. Lekcja z wychowawcą :1000-1045
  5. Odjazd autobusu do Nowego Nartu: godz. 1100

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

        

         19 czerwca 2019 r. nastąpiło w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Inaczej niż w latach ubiegłych zakończenie roku szkolnego rozpoczęliśmy w szkole, gdzie w towarzystwie rodziców i grona pedagogicznego Pan Dyrektor – Zygmunt Kowalski, wręczył uczniom nagrody książkowe za wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia, frekwencję i pracę na rzecz szkolnej społeczności. Pożegnaliśmy również klasę VIII i III gimnazjum, które opuszczały już mury naszej szkoły.

Następnie, po spotkaniu z wychowawcą, udaliśmy się do kościoła parafialnego w Nowym Narcie na Mszę św. kończącą rok szkolny i rozpoczynającą wakacje.

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w Krew i jej składniki na lata 2015 -2020”. Jest to ogólnopolski, edukacyjny projekt promujący honorowe krwiodawstwo. Celem akcji jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat honorowego oddawania krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów. Dzięki materiałom przekazanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, wychowawcy przeprowadzili lekcje z zakresu honorowego krwiodawstwa w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. Na lekcji plastyki klasa V wykonała plakaty związane z tą tematyką.  Jednocześnie zobowiązaliśmy się do propagowania honorowego krwiodawstwa
w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową szkoły i gminy, w kościele oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek i plakatów.

Podsumowaniem projektu było zorganizowanie na terenie naszej szkoły wyjazdowej akcji pobierania krwi, która odbyła się 13 kwietnia 2019r.

Dzięki podjętym działaniom szkoła uzyskała CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI. Koordynatorem projektu na terenie szkoły była p. Maria Skiba- opiekun Szkolnego Koła PCK.

Ponadto informujemy, iż z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo „Czerwona nitka, jest tuż-tuż…” odbędzie się w tym roku- zgodnie z decyzją internautów- w Rzeszowie dn. 15 czerwca 2019r.

Serdecznie zapraszamy!!!