Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

        

         19 czerwca 2019 r. nastąpiło w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Inaczej niż w latach ubiegłych zakończenie roku szkolnego rozpoczęliśmy w szkole, gdzie w towarzystwie rodziców i grona pedagogicznego Pan Dyrektor – Zygmunt Kowalski, wręczył uczniom nagrody książkowe za wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia, frekwencję i pracę na rzecz szkolnej społeczności. Pożegnaliśmy również klasę VIII i III gimnazjum, które opuszczały już mury naszej szkoły.

Następnie, po spotkaniu z wychowawcą, udaliśmy się do kościoła parafialnego w Nowym Narcie na Mszę św. kończącą rok szkolny i rozpoczynającą wakacje.

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w Krew i jej składniki na lata 2015 -2020”. Jest to ogólnopolski, edukacyjny projekt promujący honorowe krwiodawstwo. Celem akcji jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat honorowego oddawania krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów. Dzięki materiałom przekazanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, wychowawcy przeprowadzili lekcje z zakresu honorowego krwiodawstwa w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. Na lekcji plastyki klasa V wykonała plakaty związane z tą tematyką.  Jednocześnie zobowiązaliśmy się do propagowania honorowego krwiodawstwa
w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową szkoły i gminy, w kościele oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek i plakatów.

Podsumowaniem projektu było zorganizowanie na terenie naszej szkoły wyjazdowej akcji pobierania krwi, która odbyła się 13 kwietnia 2019r.

Dzięki podjętym działaniom szkoła uzyskała CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI. Koordynatorem projektu na terenie szkoły była p. Maria Skiba- opiekun Szkolnego Koła PCK.

Ponadto informujemy, iż z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo „Czerwona nitka, jest tuż-tuż…” odbędzie się w tym roku- zgodnie z decyzją internautów- w Rzeszowie dn. 15 czerwca 2019r.

Serdecznie zapraszamy!!!

Sukces w konkursie matematycznym

         7 czerwca 2019 r. odbył się w Jeżowem – Kameralnem Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej. Nasze uczennice: Aleksandra Lasek (kl. II) i Laura Kopeć (kl. III) zajęły I miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Serdecznie gratulujemy!!! 

         Naszą szkołę reprezentowali również: Gabriela Sałek (kl. II) i Kryspin Bis (kl. III).

Uczniów przygotowały p. Alina Kobylarz i p. Beata Lada.

Dzień Patrona naszej szkoły

         6 czerwca 2019 r. obchodziliśmy na terenie naszej szkoły Dzień Patrona, czyli Marii Konopnickiej. Przygotowania do tego dnia trwały kilka tygodni, gdyż program był bardzo urozmaicony.

         Informacje o życiu i twórczości pisarki przybliżyły nam uczennice klasy VI, które przygotowały przedstawienie pt. „Maria Konopnicka”.

         Na szkolnym korytarzu zaprezentowano prace uczniów klas I – III, które powstały w ramach konkursu plastycznego pt. „Utwory Marii Konopnickiej oczami dzieci”. Wyróżnienia otrzymali: Adrian Furtak - kl. I, Laura Kopeć - kl. III, Aleksandra Lasek - kl. II, Andżelika Szczęch - kl. II, Milena Gil - kl. I, Magdalena Siudak - kl. III, Anna Sudoł - kl. III, Gabriela Sałek - kl. II.

         W tym dniu odbył się również finał konkursu recytatorskiego, w czasie którego najlepiej zaprezentowały twórczość poetycką Marii Konopnickiej następujące uczennice: w kat. kl. IV – VI miejsce I - Anna Stanowska, II miejsce - Kamila Wąsik, Edyta Dudzik, III miejsce - Sylwia Żak. Zaś w kat. kl. VII – VIII i III gim.: I miejsce - Karolina Drzymała, II miejsce - Oliwia Sałek, III miejsce - Angelika Żak, Natalia Wąsik.

         Część oficjalną zakończyliśmy finałem konkursu wiedzy o Marii Konopnickiej, który tym razem zorganizowano w formie quizu on – line w aplikacji Kahoot!. Najlepiej wypadli: I miejsce - Dawid Skiba, II miejsce - Karolina Drzymała, III miejsce - Kamila Wąsik.

         Zarówno konkurs wiedzy, jaki i recytatorski poprzedzono klasowymi eliminacjami, dzięki czemu informacje o życiu i twórczości Marii Konopnickiej przybliżyli sobie wszyscy uczniowie klas IV – III gimnazjum.

         Dzień Patrona zorganizowały p. Maria Skiba i p. Aldona Klecha.