Aktywne ferie zimowe

         W pierwszym tygodniu ferii nasi uczniowie mogli uczestniczyć w „Małej formie wypoczynku zimowego”. Na terenie szkoły zorganizowano gry na hali sportowej, zajęcia w pracowni komputerowej oraz w szkolnej bibliotece.

Ponadto 1 lutego zorganizowano dla uczniów wyjazd do kina „Helios” w Stalowej Woli, gdzie obejrzeli najnowsze produkcje filmowe. Po seansie cała grupa udała się do McDonalda. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowały: p. Barbara Drelich – Scilanga, p. Iwona Chudzik, p. Bogumiła Lesiczka, p. Maria Skiba i p. Ludmiła Stój.