Światowy Dzień Tabliczki Mnożenialogo 2018

         28 września 2018 r. nasza szkoła dołączyła do obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Uczniowie, pod okiem nauczycieli matematyki, przypominali sobie tabliczkę mnożenia, by ostatecznie 28 września przystąpić do sprawdzenia „tabliczkowej wiedzy” podczas zarówno pisanego, jak i ustnego egzaminu. Pani Edycie Pikor – koordynującej przebieg akcji, pomagali uczniowie IV i V klasy, którzy wcielili się w rolę asystentów i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia także u starszych kolegów.

Dzięki przeprowadzonej akcji uczniowie mogli utrwalić sobie znajomość tabliczki mnożenia, a nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody tego znanego na całym świecie wydarzenia.

Każdy, kto wykazał się bezbłędną znajomością tabliczki mnożenia, otrzymał specjalny certyfikat. GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!