Oddając krew, ratujesz życie!

     13 kwietnia 2019r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Została ona przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa.
W godz. od 10.00 do 14.00 do mobilnego punktu poboru krwi zgłosiły się 32 osoby.

         Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten szczytny cel, jakim jest oddawanie krwi. Bezinteresowny udział w tej akcji to szlachetny gest ratujący życie innych ludzi. Oddając własną krew, przekazaliście to co najcenniejsze drugiemu człowiekowi.

         Akcja zbiórki krwi została zainicjowana przez Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło Caritas.