Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

        

         19 czerwca 2019 r. nastąpiło w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Inaczej niż w latach ubiegłych zakończenie roku szkolnego rozpoczęliśmy w szkole, gdzie w towarzystwie rodziców i grona pedagogicznego Pan Dyrektor – Zygmunt Kowalski, wręczył uczniom nagrody książkowe za wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia, frekwencję i pracę na rzecz szkolnej społeczności. Pożegnaliśmy również klasę VIII i III gimnazjum, które opuszczały już mury naszej szkoły.

Następnie, po spotkaniu z wychowawcą, udaliśmy się do kościoła parafialnego w Nowym Narcie na Mszę św. kończącą rok szkolny i rozpoczynającą wakacje.