REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki i trzy czasopisma.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarkę, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 7. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma, podręczniki) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
 8. Po rozliczeniu się ze wszystkich materiałów można wypożyczyć książki na okres wakacji.
 9. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
 3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarki.
 4. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
 5. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
 6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 7. Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie, którzy nie posiadają własnego sprzętu informatycznego.
 8. Internet służy do celów edukacyjnych. Uczeń zobowiązany jest znać dokładną tematykę poszukiwanych zagadnień (poprawną pisownię fachowych terminów, adres internetowy).
 9. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).