INFORMACJA O NABORZE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.  Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się na listę kandydatów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy dziecka można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie. od 800 do 1300 oraz na stronie internetowej: www.zsnart.eu

Harmonogram przyjmowania zgłoszeń:

-od 1 do 8 marca 2019 r. -składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

-od 11 marca do 5 kwietnia 2019 r. –składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 WAŻNE

Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym tj. 2018/2019 kwalifikują się obligatoryjnie na rok następny, lecz ich rodzice są zobowiązani do wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym i na ogólnych zasadach biorą udział w rekrutacji na rok 2019/2020.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2019/2020

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 

Oświadczenie 1 i 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

Informacja o ochronie danych osobowych