INFORMACJA O NABORZE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.  Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się na listę kandydatów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście do dnia 15 marca 2018r.

Formularz zgłoszeniowy dziecka można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie. od 800 do 1300 oraz na stronie internetowej: www.zsnart.eu

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń:

od 1 do 7 marca 2018 r.,- sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie

 WAŻNE

     Dzieci uczęszczające do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym tj. 2017/2018 kwalifikują się obligatoryjnie na rok następny, lecz ich rodzice są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i na ogólnych zasadach biorą udział w rekrutacji na rok 2018/2019.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

Oświadczenie 1 i 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4