INFORMACJA O NABORZE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.  Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się na listę kandydatów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście do dnia 15 marca 2018r.

Formularz zgłoszeniowy dziecka można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie. od 800 do 1300 oraz na stronie internetowej: www.zsnart.eu

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń:

od 1 do 7 marca 2018 r.,- sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie

 WAŻNE

     Dzieci uczęszczające do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym tj. 2017/2018 kwalifikują się obligatoryjnie na rok następny, lecz ich rodzice są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i na ogólnych zasadach biorą udział w rekrutacji na rok 2018/2019.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

Oświadczenie 1 i 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

 

Aktywne ferie zimowe

         W pierwszym tygodniu ferii nasi uczniowie mogli uczestniczyć w „Małej formie wypoczynku zimowego”. Na terenie szkoły zorganizowano gry na hali sportowej, zajęcia w pracowni komputerowej oraz w szkolnej bibliotece.

Ponadto 1 lutego zorganizowano dla uczniów wyjazd do kina „Helios” w Stalowej Woli, gdzie obejrzeli najnowsze produkcje filmowe. Po seansie cała grupa udała się do McDonalda. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowały: p. Barbara Drelich – Scilanga, p. Iwona Chudzik, p. Bogumiła Lesiczka, p. Maria Skiba i p. Ludmiła Stój.  

Zabawa karnawałowa z „Trio z Rio”

         27 stycznia 2018 r. nasi uczniowie wzięli udział w zabawie karnawałowej, którą poprowadziła grupa „Trio z Rio”. Poza bogatym repertuarem muzycznym przygotowano wiele atrakcji: zabawy grupowe, układy taneczne, konkursy z nagrodami itp.

         Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i trójkom klasowym za zaangażowanie, opiekę i przygotowanie poczęstunków dla uczniów.

Konkurs świątecznej piosenki obcojęzycznej

         25 stycznia 2018 r. odbył się szkolny konkursie świątecznej piosenki obcojęzycznej: „It is Christmas”. Przed publicznością zaprezentowali się uczniowie, którzy samodzielnie pracowali nad przygotowaniem wybranych utworów. Jury oceniało wartość artystyczną ich wykonań, ale również wymowę obcojęzycznych zwrotów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 12 lutego. Przyznano następujące miejsca równorzędne: I miejsce – duet Anna Rębisz i Bartosz Dudzik oraz Camila Furtak; II miejsce – Klaudia Bis, Edyta Dudzik; III miejsce – Angelika Żak oraz duet Gabriela Żak i Oliwa Rębisz; IV miejsce – Martyna Rębisz. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i upominki.

Konkurs przygotowały p. Aldona Klecha oraz p. Maria Skiba.