Andrzejki już za nami. Uczniowie klas IV – VI spotkali się podczas wspólnej zabawy 28 listopada, natomiast młodsi, tj. przedszkolaki i klasy 0 – III szkoły podstawowej, 30 listopada. Poza tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi czas umiliły nam tańce i konkursy.

O przebieg zabawy andrzejkowej zatroszczył się Samorząd Uczniowski.    

Realizujemy program „Wzorowa Łazienka”

         W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizowanego przez markę Domestos programu „Wzorowa Łazienka”, który ma na celu poprawę stanu higieny i czystości w polskich szkołach.

W związku z tym na terenie naszej szkoły podjęto szereg działań edukujących uczniów, a ich punktem kulminacyjnym był Światowy Dzień Toalet, który obchodziliśmy 21 listopada 2017 r. W tym dniu każda klasa zaprezentowała krótki program artystyczny, podejmujący temat higieny i zdrowego stylu życia. Wysłuchaliśmy ciekawych recytacji, piosenek, rebusów i zagadek, oglądnęliśmy zabawne filmiki.

Podczas wspólnego spotkania w formie prezentacji przedstawiono również założenia programu „Wzorowa Łazienka” oraz ideę Światowego Dnia Toalet. Jednocześnie na szkolnym korytarzu pojawiła się gazetka ścienna, na której uczniowie znajdą skrót tych informacji i zachętę do przestrzegania zasad higieny.

Przebieg programu na terenie szkoły koordynuje p. Maria Skiba.

Szkolne Koło Caritas

17 listopada 2017 roku z inicjatywy ks. Mariusza Bajaka oraz p. Barbary Drelich - Scilanga w naszej szkole zostało powołane do życia Szkolne Koło Caritas.

Szkolne Koła Caritas są dobroczynnymi, wolontariackimi organizacjami młodzieżowymi, działającymi w oparciu o społeczno -humanitarne zaangażowanie ich członków, włączających się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas, pod ścisłym nadzorem opiekunów koła, dyrekcji szkoły i Caritas danej diecezji.

Styl myślenia i działania, oparty na zasadach katolickiej nauki społecznej oraz wierze, nadziei i miłości chrześcijańskiej odróżnia wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas od wolontariuszy podejmujących działalność w innych organizacjach. Taki styl aktywności stanowi świadectwo miłosierdzia i solidarności z bliźnimi oraz jest istotnym elementem tożsamości członków SKC, będących odpowiedzią Kościoła oraz Caritas na potrzeby i wyzwania współczesnych czasów.

Nasze Szkolne Koło Caritas skupia uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Chętnie zadeklarowali oni przynależności do tego typu grupy, która z pewnością przyniesie w przyszłości wiele pozytywnych dzieł, akcji a co z tym się wiąże - mnóstwo radości i szczęścia z możliwości pomagania innym.

Opiekunami Szkolnego Koła Caritas są p. Barbara Drelich - Scilanga oraz ks. Mariusz Bajak.

 

AKT POWOŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

 

Zmień słowa – zmień świat”

Dzień Dobrego Słowa z prof. Kazimierzem Ożogiem

         13 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie po raz pierwszy obchodzono Dzień Dobrego Słowa pn. „Zmień słowa – zmień świat”, wpisując się w ogólnopolski projekt edukacyjny, autorską propozycję Iwony Majewskiej – Opiełki z Akademii Skutecznego Działania. W tym dniu szkołę odwiedził prof. Kazimierz Ożóg, którego z tej okazji poproszono o wykład dla uczniów.

Na początku spotkania przedstawiono zebranym założenia realizowanego projektu, następnie uczniowie klas I – III szkoły podstawowej zaprezentowali piosenki i wiersze o zwrotach grzecznościowych, których nie powinno zabraknąć w naszym codziennym języku. Profesor Ożóg w czasie rozmowy z młodszymi uczniami starał się im uświadomić, w jakich sytuacjach komunikacyjnych te zwroty są niezbędne oraz jak je zastępować, szukając wyrażeń synonimicznych.

Podczas spotkania z uczniami klas V szkoły podstawowej – III gimnazjum Pan Profesor wygłosił wykład o słowach dobrych i złych. Podkreślił, że to właśnie słowa budują nasz wizerunek, wpływają na relacje społeczne oraz w szerszym znaczeniu – są elementem naszej tożsamości narodowej. Wielokrotnie odnosił się do hasła przewodniego projektu, „Zmień słowa – zmień świat”, podkreślając, że obserwuje wokół niebezpieczne zjawiska prowadzące do zubożenia naszego zasobu słownictwa, a w konsekwencji do rozpadu relacji międzyludzkich, jeżeli sami nie zadbamy o język i nie zrozumiemy siły w nim tkwiącej. Pan Profesor zwrócił również uwagę na powszechną wulgaryzację języka, zachęcając uczniów, aby dokonali analizy swoich codziennych wypowiedzi i zadbali o ich jakość. W końcowej części wykładu prof. Ożóg podziękował za zaproszenie i podjęcie w szkole tak ważnej inicjatywy. Przekazał także do biblioteki szkolnej swój najnowszy artykuł o słowach dobrych i złych oraz kilka pozycji książkowych, których jest autorem lub redaktorem.

Spotkanie z prof. Kazimierzem Ożogiem dostarczyło zebranym wielu pozytywnych emocji nie tylko ze względu na podjętą tematykę, ale także na możliwość obcowania z wybitnym znawcą języka polskiego.

Przebieg programu „Dzień Dobrego Słowa” na terenie szkoły w Starym Narcie koordynują Małgorzata Wyka i Alina Kobylarz.