Finał II Gminnego Konkursu Papieskiego:

„Śladami obecności Jana Pawła II”

 

     14 grudnia br. w Zespole Szkół w Starym Narcie odbył się finał II Gminnego Konkursu Papieskiego: „Śladami obecności Jana Pawła II”, zorganizowanego przez Zespół Szkół w Starym Narcie oraz Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Nadzieja” z Nowego Nartu. Honorowy patronat objęli Dziekan dekanatu Rudnik - ks. Stanisław Czachor oraz Wójt Gminy Jeżowe - Gabriel Lesiczka.

 

Read More      Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu poprzedziła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły w Starym Narcie, którzy zaprezentowali własną interpretację scenek z życia Ojca Świętego, opartych na autentycznych wspomnieniach jego najbliższych przyjaciół. Występ ubogaciły prezentacje multimedialne składające się z fragmentów nauczań Papieża.

 

     II Gminny Konkurs Papieski skierowany był do gimnazjalistów z dekanatu Rudnik, którzy tym razem mieli możliwość wykazać się w rywalizacji indywidualnej i grupowej. Powstało 18 prac literackich oraz dwa projekty grupowe nt. „Jan Paweł II we wspomnieniach mieszkańców mojej najbliższej okolicy”, tj. prezentacja multimedialna uczniów z Publicznego Gimnazjum w Starym Narcie oraz reportaż uczniów z Publicznego Gimnazjum w Jacie, które zaprezentowano zgromadzonym

     Podsumowania prac literackich dokonał przewodniczący komisji konkursowej - Ryszard Mścisz, który podkreślił ich wysoki, jednocześnie bardzo wyrównany poziom.

     W kategorii indywidualnej najlepsi okazali się uczniowie:

 1. Małgorzata Cisek (Publiczne Gimnazjum w Jeżowem),
 2. Aleksandra Baran (Publiczne Gimnazjum w Jacie),
 3. Sylwia Sulich (Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem).

     Przyznano także pięć wyróżnień: Aneta Kołodziej (Publiczne Gimnazjum w Cholewianej Górze), Jolanta Kowal (Publiczne Gimnazjum w Starym Narcie), Edyta Markowicz (Publiczne Gimnazjum w Jeżowem), Katarzyna Robótka (Publiczne Gimnazjum w Groblach), Marta Kołodziej (Publiczne Gimnazjum w Cholewianej Górze).

     Wyróżniono również projekty powstałe w kategorii grupowej. Wszyscy nagrodzeni otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy, upominki przygotowano także dla pozostałych uczestników.

     W końcowej części spotkania głos zabrał Wójt Gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka, który pogratulował nagrodzonym oraz podziękował nauczycielom za opiekę i motywowanie uczniów do pracy. Wyraził również nadzieję, że inicjatywa ta będzie nadal kontynuowana na terenie Gminy Jeżowe.

     Przebieg prac nad konkursem koordynowała Małgorzata Wyka, a nad jego artystycznym wyrazem czuwała Beata Lada.

6 grudnia w naszej szkole

      6 grudnia tradycyjnie obchodziliśmy w społeczności szkolnej Mikołajki. Św. Mikołaj odwiedził wszystkie klasy, wręczając prezenty i przynosząc wszystkim wiele radości.

     Ponadto w tym dniu obchodziliśmy Dzień Angielski. Mieliśmy możliwość obejrzeć ciekawe prezentacje na temat Wielkiej Brytanii, poznać jej historię, kulturę i obyczaje. Uczniowie mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności językowe w czasie przygotowanych występów i w ramach dwóch przeprowadzonych konkursów w języku angielskim - konkursu recytatorskiego oraz konkursu piosenki.

     Wszystkie klasy wzięły również udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Wielka Brytania w moich oczach”, a efekty wspólnej pracy obejrzeliśmy podczas wystawy tych prac.

     Dzień Angielski przygotowały p. Aldona Klecha oraz p. Maria Skiba.

Finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego:

„Ojczyzna to … wspólna pamięć”

 

     15 listopada odbył się w naszej szkole finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego: „Ojczyzna to… wspólna pamięć”. Uczniowie zostali do niego zakwalifikowani na podstawie przeprowadzonych eliminacji klasowych. Zaprezentowali wiersze o ojczyźnie i II wojnie światowej.

kr2 Read More

 

     W wielkim finale wzięło udział 33 uczniów, których występy oceniła Komisja Konkursowa w składzie: p. Zofia Łysiak, p. Justyna Ziober, p. Małgorzata Wyka.

     Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

 

Kategoria 1, klasy 0 - III:

 1. Karolina Drzymała kl. III,
 2. Angelika Żak kl. I, Weronika Kołodziej kl. 0,
 3. Camila Furtak kl. II.

 

Kategoria 2, klasy IV - VI:

 1. Patryk Chudzik kl. VI,
 2. Wiktor Jarosz kl. IV,
 3. Kinga Bednarz kl. V.

 

Kategoria 3, klasy I - III gimnazjum:

 1. Gabriela Pikor kl. III,
 2. Natalia Kozioł kl. III,
 3. Magdalena Sudoł kl. III.

 

Nagroda Grand Prix: Piotr Jarosz kl. VI.

 

kr5    

Nagrodzeni uczniowie otrzymali książki i dyplomy, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe upominki. Finał ubarwiły piosenki i prezentacje multimedialne o ojczyźnie. Całość przygotowały p. Małgorzata Wyka i p. Beata Lada.

 

11 11

 

     W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości 9 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia przygotowana przez p. Barbarę Drelich - Scilanga.

Read More

   

  Uczniowie zaprezentowali ciekawe scenki związane z życiem Polaków pod zaborami. Mieliśmy możliwość zobaczyć przed oczami wiele ważnych wydarzeń historycznych - podpisanie aktów rozbiorowych, powstania, walkę Polaków z procesami germanizacji i rusyfikacji.

11-3

     Całość opatrzono bogatym repertuarem muzycznym przygotowanym przez p. Iwonę Chudzik. Uwieńczeniem uroczystości stał się polonez odtańczony przez uczniów klasy IV.