Prezentacja projektu edukacyjnego

„ojczyzna to kraj dzieciństwa

miejsce urodzenia

to jest ta mała najbliższa

ojczyzna”

(T. Różewicz)

 

 

     29 maja 2012r w sali Zespołu Szkół w Starym Narcie odbyła się prezentacja naszego projektu edukacyjnego pt. „Nowy Nart i okolice – dawniej i dziś”. Urodziłyśmy się w tej okolicy, wychowujemy się w tym środowisku, ale uświadomiłyśmy sobie, że niestety… niewiele wiemy o przeszłości tej ziemi. Postanowiłyśmy więc sięgnąć do różnych źródeł, aby poznać historię naszej „małej ojczyzny”.

Read More

 

     Pierwszym etapem naszej pracy było robienie zdjęć w ważnych miejscach Nowego Nartu i okolicy, ale też przeprowadzałyśmy liczne rozmowy z mieszkańcami, szukałyśmy też informacji w różnych źródłach. Zgromadzone materiały zaprezentowałyśmy w formie gazetki ściennej, którą zawieszono w naszej szkole.

     Narodziła się również myśl, aby stworzyć prezentację multimedialną. Udało nam się dotrzeć do dokumentów mówiących o powstaniu miejscowości, do pierwszych wzmianek
o niej w tekstach pisanych, ale też dzięki uprzejmości księdza proboszcza Stanisława Czachora poznałyśmy dokumenty dotyczące powstania Parafii Nowy Nart.

     Następnie powstał pomysł przeprowadzenia wywiadu z jakąś starszą osobą żyjącą
w Nowym Narcie, która mogłaby nam opowiedzieć o przeszłości. Poprosiłyśmy o pomoc panią Zofię Chudzik, która z wielkim zaangażowaniem, ale i radością przyjęła naszą propozycję. W ten sposób powstał wywiad pt. „Porozmawiajmy o przeszłości…”, w którym spisałyśmy wiele ciekawych informacji o okolicy. W „Dodatku” do tego wywiadu umieściłyśmy „Modlitwę do św. Mikołaja”, którą przekazała w roku 1967 Apolonia Krawiec z Nowego Nartu, urodzona w roku 1872. Tekst tej modlitwy odnalazłyśmy w książce badacza folkloru Franciszka Kotuli pt. „Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci”.

     Ostatni etap naszej wspólnej pracy, a właściwie jej uwieńczenie, to ekspozycja przedmiotów związanych z przeszłością Nowego Nartu i okolicy, która uświetniła obchody nadania naszej szkole sztandaru. W czasie tej uroczystości wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem gości, którzy docenili wkład pracy włożony w jej przygotowanie.

     Wspólnie pracowałyśmy nad projektem od stycznia do maja 2012 roku. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w jego realizacji. Naszym rodzicom, księdzu proboszczowi Stanisławowi Czachorowi, wychowawczyni Aldonie Klecha, pani Beacie Lada, uczniom szkoły, którzy udostępnili nam przedmioty związane z przeszłością okolicy. Szczególne podziękowania kierujemy do naszej opiekunki – pani Małgorzaty Wyka za inspirację, motywowanie nas do pracy i systematyczne koordynowanie naszych działań.

 

 

 Zuzanna Fila

Gabriela Pikor

Karolina Turek

Nadanie sztandaru szkole w Starym Narcie

     26 maja 2012r. w Starym Narcie miało miejsce nadanie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele w Nowym Narcie, której przewodniczyli Dziekan Dekanatu Rudnik Stanisław Czachor, ksiądz prałat Mieczysław Tomoń oraz dwóch księży uczących niegdyś w Starym Narcie. Uczestniczyło w niej również pięć pocztów sztandarowych - reprezentujących szkoły z terenu Gminy Jeżowe oraz OSP Nowy Nart.

Read More

 

     Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Sławomir Czwal, Wójt Gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka, przedstawiciele Rady Gminy Jeżowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i okoliczni mieszkańcy.

     Podczas Mszy św. dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru oraz przekazano go sołtysom Starego Nartu – Józefie Sasiela i Nowego Nartu – Szczepanowi Kopciowi, reprezentującym jego głównych fundatorów, którzy przewieźli sztandar do szkoły w Starym Narcie.

     O godz. 11.30 rozpoczęła się oficjalna uroczystość w szkole. Fundatorzy przekazali sztandar Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starym Narcie Zygmuntowi Kowalskiemu, który dokonał jego prezentacji, a następnie wręczył go szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Uczniowie w uroczystej atmosferze dokonali ślubowania na sztandar, który od tego momentu stał się symbolem tej szkoły i wartości w niej kultywowanych.

     Następnie głos zabrali senator Janina Sagatowska i poseł Zbigniew Chmielowiec, którzy podkreślili walory Gminy Jeżowe jako ziemi, gdzie szanuje się tradycje patriotyczne i przekazuje się pamięć o nich przyszłym pokoleniom. Podkreślili, że ziemia ta wywołała w nich pozytywne wrażenia, gdyż mogli sami doświadczyć, jak wiele robi się w polskich szkołach, aby kształtować myśli i uczucia dzieci i młodzieży. Ponadto wicestarosta niżański odczytał list gratulacyjny w imieniu Starosty Powiatu Niżańskiego Gabriela Waliłko oraz przekazał dyrektorowi i nauczycielom życzenia owocnej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

     Kolejnym etapem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów, którą w całości poświęcono patronce Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie – Marii Konopnickiej. Dokonano krótkiej prezentacji twórczości Konopnickiej, w czasie której przybliżono trzy ważne jej aspekty – literaturę dla dzieci, podejmującą tematykę wiejską oraz propagującą wartości patriotyczne. Przygotowana sceneria oraz piosenki inspirowane tekstami Konopnickiej pozwoliły zgromadzonym odczuć atmosferę czasów poetki. Część artystyczną uczniów przygotowały Małgorzata Wyka, Beata Lada i Iwona Chudzik.

     Podsumowania tej części uroczystości dokonał Wójt Gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka, który w imieniu Rady Gminy przekazał gratulacje dyrektorowi, nauczycielom i uczniom. Życzył również, aby otrzymany sztandar stał się rzeczywistym symbolem wartości z nim związanych.

     O godz. 14.00 rozpoczął się „Piknik rodzinny” na placu szkolnym współfinansowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Zebrani mieszkańcy mieli okazję podziwiać wystawy lokalnych artystów oraz ekspozycję eksponatów pt. „Nowy Nart i okolice – dawniej i dziś” przygotowaną przez uczennice gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane do degustacji dania regionalne, przedstawienia uczniów i liczne konkursy z nagrodami dla dzieci. Nawet deszczowa aura nie przeszkodziła mieszkańcom w świętowaniu tego historycznego wydarzenia w dziejach szkoły.

 

Małgorzata Wyka

Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI

w Starym Narcie

   10 maja 2012r. w Zespole Szkół w Starym Narcie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI pod hasłem: „Zostań Mistrzem Ortografii!”, przygotowany przez Małgorzatę Wyka, Beatę Lada oraz Alinę Kobylarz. Konkurs ten stanowił eliminacje do I Powiatowego Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Starosty”, który odbędzie się 19 maja w Nisku.

 

Read More    Do eliminacji przystąpili przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z Gminy Jeżowe, łącznie 16 osób, którym towarzyszyli opiekunowie. Uczniowie rozwiązali godzinny test ortograficzny, sprawdzający przede wszystkim w praktyce ich wiedzę z zakresu zasad ortografii i interpunkcji polskiej.

 

   O godzinie 12.30 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Dyrektor Zygmunt Kowalski podkreślił, że poziom prac był wysoki i bardzo wyrównany. Ostatecznie Gminę Jeżowe reprezentować będą:

  1. Monika Bieleń – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie (opiekun Teresa Szewczyk);
  2. Weronika Szewc – Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach (opiekun Anna Piędel);
  3. Monika Nieckarz – Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe – Kameralne (opiekun Anna Krawiec).

   Gminny Konkurs Ortograficzny stał się świetną okazją do rozbudzania zainteresowań dzieci pięknem naszego ojczystego języka oraz podniesienia poziomu kompetencji ortograficznych uczniów kl. IV – VI.

 

 

Zrób bliskim prezent z siebie
– spotkanie kolędowe w Zespole Szkół w Starym Narcie

     W niedzielę 22 stycznia 2012r. w Zespole Szkół w Starym Narcie odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe, które tym razem połączono z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Uroczystości przyświecało motto: „Zrób bliskim prezent z siebie”.  
     Read More     Corocznym zwyczajem mieszkańcy parafii Nowy Nart i okolic licznie przybyli na jasełka przygotowywane przez uczniów miejscowej szkoły. W tym roku na scenie zaprezentowano bardzo tradycyjne ujęcie historii narodzenia Jezusa Chrystusa. Młodzi aktorzy wcielili się w role Maryi, Józefa, Heroda, a do szopki przybyli pasterze i aniołowie. Całość uświetniły znakomite występy wokalne, zarówno solowe, jak i zespołowe uczniów, których przygotowały Grażyna Pikor i Iwona Chudzik.
     W drugiej części spotkania występy skierowano głównie do zgromadzonych na widowni osób starszych. Najmłodsi uczniowie szkoły w Starym Narcie pod opieką Beaty Lada przygotowali bardzo bogaty program słowno – muzyczny. Na scenie rozbrzmiewały serdeczne życzenia skierowane do każdej Babci i wszystkich Dziadków, doceniono bowiem ich trud włożony w wychowanie najmłodszych pokoleń. Wszystkim wręczono kartki z życzeniami oraz drobne upominki. Po występach zaproszono zebranych na wspólny poczęstunek i śpiewanie kolęd.  
     Spotkanie w Starym Narcie odbyło się w miłej, serdecznej atmosferze, pozwalającej przedłużyć świąteczny nastrój kolędowania.