Chrystus Frasobliwy w moich oczach

– konkurs plastyczny w gminie Jeżowe

     5 kwietnia 2013 r. w Jeżowem odbyło się wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego im. ks. Ludwika Bielawskiego pt. „Chrystus Frasobliwy w moich oczach”.

     Konkurs zorganizowano dzięki współpracy Zespołu Szkół w Starym Narcie oraz Muzeum – Zbiornicy Figur Chrystusa Frasobliwego działającego przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem. Skierowano go do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum mieszkających na terenie dekanatu Rudnik.

Read More

      W sumie napłynęło 50 prac plastycznych, które wykonano w różnych technikach, natomiast 33 zakwalifikowano na wystawę pokonkursową. Prace oceniali: Ewa Hawryło – artysta, plastyk z gminy Jeżowe, Krzysztof Lesiczka - opiekujący się zbiorami muzeum oraz Beata Lada - reprezentująca szkołę w Starym Narcie. Komisja oceniała prace wg następujących kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność w interpretacji tematu, samodzielność, estetyka wykonania.

 

     W kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej zwyciężyli: I miejsce - Kinga Bednarz (ZS Stary Nart), II miejsce - Paulina Sikora (ZS Jata), III miejsce - Dorota Laufer (PSP Jeżowe – Centrum). Wyróżnienia otrzymały: Laura Szuba (ZS Groble), Alicja Nienajadło (PSP Jeżowe – Kameralne), Katarzyna Rurak (PSP Jeżowe – Centrum), Anna Chudzik (ZS Stary Nart).

     W kategorii klas I – III gimnazjum najlepsi okazali się: I miejsce: Edyta Kolano (ZS Groble), II miejsce: Karolina Rychlak (PG Jeżowe), III miejsce: Jolanta Kowal (ZS Stary Nart), Kazimierz Puzio (ZS Stary Nart). Wyróżnienia otrzymały: Patrycja Gorczyńska (PG Jeżowe) oraz Patrycja Wojtanowicz (ZS Groble).

     Nagrody książkowe wręczyli dyrektor szkoły w Starym Narcie Zygmunt Kowalski oraz ks. proboszcz Krzysztof Pałac, który pogratulował zwycięzcom, podkreślając wysoki poziom zaprezentowanych prac, podziękował również opiekunom za zaangażowanie i kierowanie pracą uczniów oraz organizatorom za inicjatywę i przygotowanie konkursu.

     Uczestnicy zwiedzili muzeum oraz obejrzeli wystawę pokonkursową, wzbogaconą trzema rzeźbami gimnazjalistek: Julii Jarosz, Wiktorii Baran oraz Patrycji Janiec, które powstały w Gminnym Ośrodku Kultury w Gwoźdźcu.

Wystawę prac plastycznych można oglądać do 20 maja w czasie godzin pracy muzeum. Nad przebiegiem konkursu czuwali: Beata Lada, Krzysztof Lesiczka i Małgorzata Wyka.

 

 

Małgorzata Wyka

Egzaminy zewnętrzne już za nami…

     Kwiecień to czas wzmożonej pracy szczególnie dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych.

     4 kwietnia z godzinnym testem kompetencji zmierzyli się szóstoklasiści. Natomiast gimnazjaliści pisali testy w dniach 23 – 25 kwietnia, w czasie których musieli wykazać się szerokim zakresem wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

e13

Realizujemy program „Trzymaj formę!”

 

     W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła realizuje program „Trzymaj formę!”, dlatego na jej terenie przeprowadzono wiele inicjatyw promujących zdrowy styl życia, a ich punktem kulminacyjnym stał się Szkolny Dzień Zdrowia pod hasłem: „Trzymaj formę – żyj aktywnie i zdrowo”, który odbył się 21 marca br.

Read More

     dz3

     Szkolny Dzień Zdrowia rozpoczęliśmy od wprowadzenia nt. programu „Trzymaj formę”, po którym każda klasa zaprezentowała krótki program artystyczny o tematyce prozdrowotnej.

     Następnie odbył się „Owocowo – warzywny pokaz mody”. Był to konkurs, w którym uczestnicy przebrani za owoce i warzywa prezentowali swoje kostiumy przed jury, wzbudzając wiele zachwytu, także wśród zgromadzonej publiczności.

     Ponadto przeprowadzono konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu i roli aktywności fizycznej w naszym życiu. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy w tych dziedzinach, a I miejsce zajęła Barbara Fila (kl. II gimnazjum), II miejsce Magdalena Sudoł (kl. III gimnazjum) i III miejsce Katarzyna Bednarz (kl. IV szkoły podstawowej).

dz4

     Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, dla których przygotowano zagadki, kolorowani i puzzle związane tematycznie ze zdrowym odżywianiem. Najmłodsi zapisali się także do Szkolnego Klubu „Jabłuszko”, którego członkowie mają za zadanie stosować się do zasad zdrowego stylu życia.

dz2

     Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali atrakcyjne nagrody. Dla uczestników Szkolnego Dnia Zdrowia przygotowano także poczęstunek – owocowe szaszłyki oraz kanapki. Na koniec zaplanowano zawody w piłkę nożną, w których brali udział uczniowie klasy IV-VI SP. Zwyciężyła klasa VI.

dz5

     Szkolny Dzień Zdrowia przygotowały p. Maria Skiba i p. Agnieszka Baran.

 

 

II Gminny Konkurs Czytelniczy

w Starym Narcie

 

     Już po raz drugi uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z terenu gminy Jeżowe przystąpili do rywalizacji w Gminnym Konkursie Czytelniczym: „Czytanie najlepszą nauką”, który odbył się 14 marca 2013r. w Zespole Szkół w Starym Narcie jako efekt współpracy szkoły z Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem.

 

c5

     Uczniowie napisali godzinny test sprawdzający znajomość obowiązkowej lektury konkursowej - powieści Roald’a Dahl’a pt. „Matylda”. Część pytań dotyczyła wiedzy o języku polskim oraz sprawdzała praktyczne umiejętności redagowania tekstów pisemnych. Tym razem uczestnicy zmierzyli się z tekstem reklamowym oraz opisem obrazu.

 

Read More      Do rywalizacji przystąpiło 17 uczniów, którzy zaprezentowali wysoki i bardzo wyrównany poziom. Najlepsi okazali się:

 


I miejsce:  Sebastian Marut - PSP w Jeżowem - Kameralnem (opiekun Anna Krawiec),
II miejsce:  Patryk Chudzik - PSP w Starym Narcie (opiekun Małgorzata Wyka),
II miejsce:  Natalia Sudoł - PSP w Jacie (opiekun Teresa Szewczyk),
III miejsce:  Katarzyna Rurak - PSP w Jeżowem - Centrum (opiekun Bogumiła Pikor).

     Laureaci otrzymali nagrody książkowe, zaś wszyscy uczestnicy upominki i dyplomy, które wręczył dyrektor Zespołu Szkół w Starym Narcie - Zygmunt Kowalski. Podziękował on wszystkim opiekunom i organizatorom, wyrażając nadzieję, że kolejny konkurs czytelniczy będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem.

     Konkursowi towarzyszyła miła atmosfera i wiosenny nastrój wywołany dzięki barwnym dekoracjom, chociaż za oknem panowała zimowa aura. Nad jego przygotowaniem pracowały: Alina Kobylarz, Barbara Marut oraz Małgorzata Wyka.

 

Małgorzata Wyka