Żywa lekcja przyrody

- pokaz zwierząt

     9 maja odbyła się w naszej szkole „Żywa lekcja przyrody”. Przeprowadził ją zaproszony na tę okazję hodowca zwierząt. Celem przewodnim zajęć było omówienie budowy, wyglądu, środowiska życia, sposobu odżywiania i rozmnażania wybranych gatunków zwierząt, co połączono z ich pokazem.

     Dużą atrakcją była możliwość dotykania zwierząt. Uczniowie mogli z bliska obserwować różne gatunki żółwi, węży, jaszczurek, a także kameleona. Zadawali dużo pytań, wyraźnie zainteresowani tematem i barwnym opowiadaniem hodowcy.

zoo

„Witaj maj, piękny maj…”

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

     Uroczystą akademią uczciliśmy w naszej szkole rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie zaprezentowali scenki historyczne, które przeniosły widzów do XVIII wieku. Usłyszeliśmy wiele wierszy związanych z tematem ojczyzny, natomiast uczniowie klasy IV: Adrian Pikor, Anna Rębisz i Martyna Rębisz, zaprezentowali swoje talenty wokalne, odśpiewując pieśni patriotyczne.

3513

     Uroczystość przygotowały p. Bogumiła Lesiczka, p. Beata Lada oraz p. Iwona Chudzik.

Chrystus Frasobliwy w moich oczach

– konkurs plastyczny w gminie Jeżowe

     5 kwietnia 2013 r. w Jeżowem odbyło się wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego im. ks. Ludwika Bielawskiego pt. „Chrystus Frasobliwy w moich oczach”.

     Konkurs zorganizowano dzięki współpracy Zespołu Szkół w Starym Narcie oraz Muzeum – Zbiornicy Figur Chrystusa Frasobliwego działającego przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem. Skierowano go do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum mieszkających na terenie dekanatu Rudnik.

Read More

      W sumie napłynęło 50 prac plastycznych, które wykonano w różnych technikach, natomiast 33 zakwalifikowano na wystawę pokonkursową. Prace oceniali: Ewa Hawryło – artysta, plastyk z gminy Jeżowe, Krzysztof Lesiczka - opiekujący się zbiorami muzeum oraz Beata Lada - reprezentująca szkołę w Starym Narcie. Komisja oceniała prace wg następujących kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność w interpretacji tematu, samodzielność, estetyka wykonania.

 

     W kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej zwyciężyli: I miejsce - Kinga Bednarz (ZS Stary Nart), II miejsce - Paulina Sikora (ZS Jata), III miejsce - Dorota Laufer (PSP Jeżowe – Centrum). Wyróżnienia otrzymały: Laura Szuba (ZS Groble), Alicja Nienajadło (PSP Jeżowe – Kameralne), Katarzyna Rurak (PSP Jeżowe – Centrum), Anna Chudzik (ZS Stary Nart).

     W kategorii klas I – III gimnazjum najlepsi okazali się: I miejsce: Edyta Kolano (ZS Groble), II miejsce: Karolina Rychlak (PG Jeżowe), III miejsce: Jolanta Kowal (ZS Stary Nart), Kazimierz Puzio (ZS Stary Nart). Wyróżnienia otrzymały: Patrycja Gorczyńska (PG Jeżowe) oraz Patrycja Wojtanowicz (ZS Groble).

     Nagrody książkowe wręczyli dyrektor szkoły w Starym Narcie Zygmunt Kowalski oraz ks. proboszcz Krzysztof Pałac, który pogratulował zwycięzcom, podkreślając wysoki poziom zaprezentowanych prac, podziękował również opiekunom za zaangażowanie i kierowanie pracą uczniów oraz organizatorom za inicjatywę i przygotowanie konkursu.

     Uczestnicy zwiedzili muzeum oraz obejrzeli wystawę pokonkursową, wzbogaconą trzema rzeźbami gimnazjalistek: Julii Jarosz, Wiktorii Baran oraz Patrycji Janiec, które powstały w Gminnym Ośrodku Kultury w Gwoźdźcu.

Wystawę prac plastycznych można oglądać do 20 maja w czasie godzin pracy muzeum. Nad przebiegiem konkursu czuwali: Beata Lada, Krzysztof Lesiczka i Małgorzata Wyka.

 

 

Małgorzata Wyka

Egzaminy zewnętrzne już za nami…

     Kwiecień to czas wzmożonej pracy szczególnie dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych.

     4 kwietnia z godzinnym testem kompetencji zmierzyli się szóstoklasiści. Natomiast gimnazjaliści pisali testy w dniach 23 – 25 kwietnia, w czasie których musieli wykazać się szerokim zakresem wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

e13