Szkolny Dzień Patrona

w Starym Narcie

     23 maja przypadała 171. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, dlatego w tym dniu w Zespole Szkół w Starym Narcie obchodzono Szkolny Dzień Patrona, który stał się okazją do przypomnienia informacji o życiu i twórczości pisarki. Tegoroczne obchody dnia patrona miały jednak nietypowy charakter, przygotowano bowiem zajęcia warsztatowe dla trzech grup wiekowych.

dp9

    

Read More Najmłodszym uczniom zaprezentowano sylwetkę pisarki, uwzględniając szczególnie jej twórczość dla dzieci. Następnie zaproponowano im zajęcia terapeutyczne pt. „Czy strach ma wielkie oczy? Wiersz pt. „Stefek Burczymucha” Marii Konopnickiej inspiracją zabaw twórczych”.

 

     Lekcja ta była okazją do pogadanki na temat wszelkich dziecięcych strachów, zaś jej punktem kulminacyjnym stała się analiza utworu Marii Konopnickiej pt. „Stefek Burczymucha”. Uczniowie pokolorowali też zwierzęta i postacie z wiersza, aby wspólnie stworzyć teatr kukiełek. Na zakończenie zajęć otrzymali pamiątki – „Dyplom Odważnego Chłopca” oraz „Dyplom Dzielnej Dziewczynki”.

dpa1

     Uczniowie klas IV – VI obejrzeli film o Marii Konopnickiej, w czasie którego notowali najważniejsze wydarzenia z jej życie. Podzieleni na grupy mieli za zadanie przygotować plan programu telewizyjnego, którego bohaterką byłaby pisarka. Uwzględnili charakter programu, jego tytuł, proponowali listę gości oraz przygotowali zestaw pytań dla Konopnickiej z odniesieniem do obejrzanego filmu. Swoje propozycje przedstawili w formie plakatów, które każda z grup zaprezentowała przed publicznością.

dp5

dp6

dp8

dp4

     Gimnazjaliści natomiast poznali patriotyczny aspekt twórczości Marii Konopnickiej. Wspólnie z nauczycielami analizowali jej wiersz „Ojczyzna” (który usłyszeli w wersji muzycznej) i zastanawiali się, co oznaczało pojęcie „ojczyzna” dla pisarki. Z dużym zaangażowaniem wzięli udział w konkursie, polegającym na wynotowaniu symboli naszego kraju i wydarzeń historycznych, które migawkowo pojawiły się w krótkim filmie o Polsce. Drużyny walczyły z dużym zaangażowaniem. Najlepsze okazały się dwie grupy z klasy III gimnazjum, które za aktywność nagrodzono bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego.

dpa3

dp7

     Warsztatowy charakter zajęć oraz przygotowane konkurencje sprawiły, że szkolne spotkanie z Marią Konopnicką stało się ciekawą formą nauki poprzez zabawę. Zajęcia dostarczyły uczestnikom wielu pozytywnych emocji. Pobudzały uczniów do dodatkowej aktywności i rozbudzały ich wyobraźnię twórczą. Jednocześnie potwierdziły, że mimo upływających lat dzieła Marii Konopnickiej pozostają uniwersalne.

     Szkolny Dzień Patrona w Starym Narcie przygotowały Beata Lada i Małgorzata Wyka.

Wizyta prof. Andrzeja Nowakowskiego

     21 maja gościliśmy w naszej szkole dr hab. Andrzeja Nowakowskiego, prof. ndzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego – Wydział Wychowania Fizycznego.

     Pan Profesor uczestniczył w zajęciach z klasą IV szkoły podstawowej pt. „Gimnastyka na boso”, udzielał uczniom fachowych i bardzo cennych wskazówek, jak zadbać o swoje zdrowie fizyczne i poprawnie wykonać ćwiczenia.

     Ponadto dla uczniów klas I – III gimnazjum wygłosił prelekcję na temat życia Jana Pawła II, wyrastającą z osobistych zainteresowań Profesora postacią Polaka - Papieża.

prof

Być Europejczykiem

- Szkolny Dzień Unii Europejskiej

     13 maja obchodziliśmy Szkolny Dzień Unii Europejskiej. Po odśpiewaniu hymnu „Oda do radości” mieliśmy możliwość zobaczyć szereg prezentacji multimedialnych na temat UE, przygotowanych przez 7 grup, które następnie wzięły udział w konkursie wiedzy o UE. Uczniowie mieli możliwość wykazać się wiedzą z zakresu historii, geografii i wiedzy o kulturze państw należących do UE. Ich prezentacje i odpowiedzi oceniała komisja powołana przez organizatorów.

eu

     Ponadto przeprowadzono tematycznie związany konkurs plastyczny dla najmłodszych.

     Szkolny Dzień Unii Europejskiej przygotowały p. Magdalena Delekta i p. Halina Kosturek.

Żywa lekcja przyrody

- pokaz zwierząt

     9 maja odbyła się w naszej szkole „Żywa lekcja przyrody”. Przeprowadził ją zaproszony na tę okazję hodowca zwierząt. Celem przewodnim zajęć było omówienie budowy, wyglądu, środowiska życia, sposobu odżywiania i rozmnażania wybranych gatunków zwierząt, co połączono z ich pokazem.

     Dużą atrakcją była możliwość dotykania zwierząt. Uczniowie mogli z bliska obserwować różne gatunki żółwi, węży, jaszczurek, a także kameleona. Zadawali dużo pytań, wyraźnie zainteresowani tematem i barwnym opowiadaniem hodowcy.

zoo