Mała Forma Wypoczynku Zimowego

- aktywnie spędzamy ferie

     Tegoroczne ferie zimowe rozpoczęliśmy w sobotę 9 lutego 2013r. od wspólnej zabawy choinkowej dla dzieci i młodzieży. Dużą atrakcją dla najmłodszych był konkurs na najlepszy strój karnawałowy zorganizowany przez Samorząd Szkolny oraz ciekawe zabawy grupowe przy muzyce.

 

Read More     Od poniedziałku 11 lutego do piątku 15 lutego w godzinach od 8.45 do 12.45 uczniowie mogli skorzystać z propozycji zajęć przygotowanych przez nauczycieli w ramach „Małej Formy Wypoczynku Zimowego”, a ich głównym celem było umożliwienie uczniom bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

     Na hali sportowej odbywały się zajęcia rekreacyjno - sportowe głównie dla młodzieży, m. in. halowa piłka nożna, unihokej, piłka siatkowa oraz mecze tenisa stołowego. Młodsi wybrali podobną formę wypoczynku w świetlicy szkolnej, gdzie poza zabawami ruchowymi korzystali z edukacyjnych gier planszowych.

    Uczniowie chętnie wybierali zajęcia w pracowni komputerowej, gdzie mogli skorzystać z Internetu jako źródła informacji i rozrywki. W bibliotece szkolnej mieli możliwość pożyczyć książki, uczestniczyli w zajęciach artystycznych, wykonując wiosenne kwiaty i ozdoby oraz korzystali z gier edukacyjnych. Oglądali również filmy przyrodnicze, a w piątek 15 lutego wzięli udział w Szkolnym Turnieju Szachowym.

    W sumie na terenie szkoły z dodatkowych zajęć w czasie ferii zimowych skorzystało 58 uczniów.

Działamy z PZU, by było bezpiecznie

 

 

„Dziś to konieczne - żyję, myślę
i działam bezpiecznie”

 

 

 

     Dzięki współpracy naszej szkoły z PZU w ciągu ostatnich tygodni podjęliśmy szereg działań profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, na drodze, w szkole i poza nią, podczas wspólnej pracy oraz zabawy. Naszej wspólnej pracy przyświecało hasło: „Dziś to konieczne - żyję, myślę i działam bezpiecznie”.

     Przez trzy dni gościliśmy w szkole słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli, którzy przekazywali uczniom wiedzę na temat pierwszej pomocy. Zajęcia miały przede wszystkim charakter praktyczny. Każdy uczestnik był dokładnie instruowany, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia.

     Dodatkowo uczniowie klas 0 - III uczestniczyli w pogadance na temat bezpieczeństwa przygotowanej przez nauczycieli. Mieli możliwość obejrzeć szereg piosenek, filmów i bajek instruujących, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo w drodze do szkoły, jak zachować się podczas jazdy rowerem czy wspólnej zabawy.

     Przypomnieliśmy najmłodszym numery alarmowe. Wszyscy otrzymali malowankę, na której widniały służby ratunkowe. Uczniowie chętnie dopasowali odpowiednie numery do osób i pojazdów ratunkowych. Największą atrakcją stały się jednak ćwiczenia na pasach drogowych, w czasie których wcielali się w przechodniów i samochody, stosując się do sygnalizacji świetlnej oraz wskazań policjanta.

     Uczniowie klas V - III gimnazjum mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa podczas teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Pytania dotyczyły znajomości zasad ruchu drogowego (m. in. znaków drogowych, bezpiecznego poruszania się na drodze itp.) oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom, a najlepsi przeszli do finału, w którym ostatecznie zwyciężył Kacper Stój z klasy III gimnazjum.

     Ponadto na terenie naszej szkoły zorganizowaliśmy konkursy tematycznie związane z bezpieczeństwem - konkurs na pracę plastyczną dla uczniów klas 0 - IV (laureatką została Karolina Drzymała z klasy III) oraz konkurs na rymowankę dla klas V - III gimnazjum (najlepszą pracę napisał Piotr Jarosz z klasy VI).

     Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody współfinansowane ze środków PZU.

     Podjęte działania zaowocowały wystawą pokonkursową oraz gazetkami ściennymi na terenie szkoły. Nad przebiegiem pracy czuwali nauczyciele Beata Lada, Krzysztof Ziober oraz Małgorzata Wyka.

Zbawienie z nieba zstąpiło…

Jasełka w Starym Narcie

„Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził”

 

20 stycznia 2013r. o godz. 14⁰⁰ w Zespole Szkół w Starym Narcie zaprezentowano Jasełka pt. „Zbawienie z nieba zstąpiło”. Tradycyjnie w szkole zgromadziło się wielu parafian i zaproszonych gości, aby obejrzeć interpretację historii bożonarodzeniowej w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Read More

 

Przewodnikami w tegorocznych Jasełkach byli Aniołowie, którzy sprawdzali, jak obecnie ludzie świętują Boże Narodzenie. Motyw ten pozwolił w krótkich scenkach i pantomomiach zaprezentować współczesny wymiar świętowania, w którym często brakuje miejsca dla Nowonarodzonego Chrystusa i czasu na refleksję. Aniołowie zachęcali więc wszystkich ludzi, aby przybyli do żłóbka jak pasterze czy Trzej Królowie, którzy z modlitwą na ustach oddali niegdyś pokłon Zbawicielowi.

Połączenie tradycji z nowoczesnością pozwoliło nadać nowy wymiar znanej wszystkim historii, którą każdy uważny obserwator mógł odnieść do współczesności i własnego życia. Całość uświetniły występy wokalne uczniów.

Uroczyste Jasełka przygotowały Barbara Drelich - Scilanga, Iwona Chudzik i Beata Kowalska.

II Gminny Konkurs Obcojęzycznej Piosenki Świątecznej
w Starym Narcie

  18 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół w Starym Narcie już po raz drugi odbył się Gminny Konkurs Obcojęzycznej Piosenki Świątecznej pod hasłem „The joy of singing”. Organizatorkami i pomysłodawczyniami konkursu są nauczycielki języka niemieckiego i angielskiego: Aldona Klecha i Maria Skiba.

Read More

 

Tym razem w konkursie wzięli udział gimnazjaliści z Cholewianej Góry, Grobel, Jaty, Kamienia i Starego Nartu, którzy reprezentowali swoje szkoły. W sumie rywalizowało 13 osób w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Uczniowie, którzy wystąpili, zaprezentowali bardzo wysoki poziom, a ich wykonania zrobiły duże wrażenie na oceniającej ich komisji. Ostatecznie wyłoniono listę zwycięzców:

  • I miejsce – Kinga Stasiak – Publiczne Gimnazjum w Kamieniu,
  • II miejsce – Marta Kołodziej – Publiczne Gimnazjum w Cholewianej Górze,
  • III miejsce – Alessia Durra –  Publiczne Gimnazjum w Groblach.

Konkurs przyniósł uczestnikom wiele niezapomnianych wrażeń. Dzięki tego typu inicjatywom młodzież z naszej gminy może pogłębiać swoje zainteresowania językami obcymi, doskonalić umiejętności wokalne oraz rozwijać aktywność twórczą.

Organizatorzy docenili pracę wszystkich wykonawców, gdyż każdy z uczestników został obdarowany nagrodą.