SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY
 „Poznajmy bliżej M. Konopnicką

     W związku z bardzo ważną uroczystością dotyczącą nadania sztandaru   Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie im. M. Konopnickiej zorganizowałam Szkolny Konkurs Wiedzy poświęcony patronce szkoły.

Read More

 

Miał on na celu:

  • przybliżenie sylwetki wielkiej poetki i pisarki:
  • popularyzację jej utworów;
  • propagowanie czytelnictwa.

     Konkurs przeprowadzony został dnia 16.05.2012 roku w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą kategorię stanowili uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej,  w  drugiej kategorii znaleźli  się  uczniowie klas IV – VI. Łącznie w konkursie wzięło udział 22 uczniów.

     Zwycięzcami w I kategorii zostali:

I miejsce – Dominik Klecha (ucz. kl. II)

II miejsce – Anna Rębisz (ucz. kl. III)

III miejsce – Aleksandra Fila (ucz. kl. III)

    Z kolei laureatami II kategorii są:

I miejsce – Patryk Chudzik (ucz. kl. V)

II miejsce – Martyna Gil (ucz. kl. V)

III miejsce – Anna Chudzik (ucz. kl. V)

     Zwycięzcom konkursu wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom dyplomy za udział.

     Wszystkim nagrodzonym uczniom składam gratulacje i życzę dalszych sukcesów.

Alina Kobylarz

dscf6423 kopiowanie

dscf6424 kopiowanie

dscf6425 kopiowanie

Dzień Dziecka w filharmonii

     1 czerwca 2012r grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką nauczycieli wzięła udział w wycieczce do Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malewskiego w Rzeszowie.

Read More

     Godzinny koncert, w którym uczestniczyliśmy, zawierał repertuar skierowany do najmłodszych. Wysłuchaliśmy ciekawych utworów muzycznych z różnych stron Europy, melodie znane z bajek dla dzieci oraz wykonania solowe piosenek filmowych. Całość występów uświetniały zabawy i konkursy dla dzieci.

     Koncertowi towarzyszyła radosna atmosfera, występy były bardzo dynamiczne i ciekawe. Wszyscy otrzymali przed wyjściem drobne upominki. Uczniowie w dobrych humorach wrócili do szkoły, dzieląc się ze wszystkimi swoimi pozytywnymi wrażeniami z występów.

fil kopiowanie

dsc09838 kopiowanie

dsc09833 kopiowanie

dsc09830 kopiowanie

dsc09827 kopiowanie

Prezentacja projektu edukacyjnego

„ojczyzna to kraj dzieciństwa

miejsce urodzenia

to jest ta mała najbliższa

ojczyzna”

(T. Różewicz)

 

 

     29 maja 2012r w sali Zespołu Szkół w Starym Narcie odbyła się prezentacja naszego projektu edukacyjnego pt. „Nowy Nart i okolice – dawniej i dziś”. Urodziłyśmy się w tej okolicy, wychowujemy się w tym środowisku, ale uświadomiłyśmy sobie, że niestety… niewiele wiemy o przeszłości tej ziemi. Postanowiłyśmy więc sięgnąć do różnych źródeł, aby poznać historię naszej „małej ojczyzny”.

Read More

 

     Pierwszym etapem naszej pracy było robienie zdjęć w ważnych miejscach Nowego Nartu i okolicy, ale też przeprowadzałyśmy liczne rozmowy z mieszkańcami, szukałyśmy też informacji w różnych źródłach. Zgromadzone materiały zaprezentowałyśmy w formie gazetki ściennej, którą zawieszono w naszej szkole.

     Narodziła się również myśl, aby stworzyć prezentację multimedialną. Udało nam się dotrzeć do dokumentów mówiących o powstaniu miejscowości, do pierwszych wzmianek
o niej w tekstach pisanych, ale też dzięki uprzejmości księdza proboszcza Stanisława Czachora poznałyśmy dokumenty dotyczące powstania Parafii Nowy Nart.

     Następnie powstał pomysł przeprowadzenia wywiadu z jakąś starszą osobą żyjącą
w Nowym Narcie, która mogłaby nam opowiedzieć o przeszłości. Poprosiłyśmy o pomoc panią Zofię Chudzik, która z wielkim zaangażowaniem, ale i radością przyjęła naszą propozycję. W ten sposób powstał wywiad pt. „Porozmawiajmy o przeszłości…”, w którym spisałyśmy wiele ciekawych informacji o okolicy. W „Dodatku” do tego wywiadu umieściłyśmy „Modlitwę do św. Mikołaja”, którą przekazała w roku 1967 Apolonia Krawiec z Nowego Nartu, urodzona w roku 1872. Tekst tej modlitwy odnalazłyśmy w książce badacza folkloru Franciszka Kotuli pt. „Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci”.

     Ostatni etap naszej wspólnej pracy, a właściwie jej uwieńczenie, to ekspozycja przedmiotów związanych z przeszłością Nowego Nartu i okolicy, która uświetniła obchody nadania naszej szkole sztandaru. W czasie tej uroczystości wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem gości, którzy docenili wkład pracy włożony w jej przygotowanie.

     Wspólnie pracowałyśmy nad projektem od stycznia do maja 2012 roku. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w jego realizacji. Naszym rodzicom, księdzu proboszczowi Stanisławowi Czachorowi, wychowawczyni Aldonie Klecha, pani Beacie Lada, uczniom szkoły, którzy udostępnili nam przedmioty związane z przeszłością okolicy. Szczególne podziękowania kierujemy do naszej opiekunki – pani Małgorzaty Wyka za inspirację, motywowanie nas do pracy i systematyczne koordynowanie naszych działań.

 

 

 Zuzanna Fila

Gabriela Pikor

Karolina Turek

Nadanie sztandaru szkole w Starym Narcie

     26 maja 2012r. w Starym Narcie miało miejsce nadanie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele w Nowym Narcie, której przewodniczyli Dziekan Dekanatu Rudnik Stanisław Czachor, ksiądz prałat Mieczysław Tomoń oraz dwóch księży uczących niegdyś w Starym Narcie. Uczestniczyło w niej również pięć pocztów sztandarowych - reprezentujących szkoły z terenu Gminy Jeżowe oraz OSP Nowy Nart.

Read More

 

     Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Sławomir Czwal, Wójt Gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka, przedstawiciele Rady Gminy Jeżowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i okoliczni mieszkańcy.

     Podczas Mszy św. dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru oraz przekazano go sołtysom Starego Nartu – Józefie Sasiela i Nowego Nartu – Szczepanowi Kopciowi, reprezentującym jego głównych fundatorów, którzy przewieźli sztandar do szkoły w Starym Narcie.

     O godz. 11.30 rozpoczęła się oficjalna uroczystość w szkole. Fundatorzy przekazali sztandar Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starym Narcie Zygmuntowi Kowalskiemu, który dokonał jego prezentacji, a następnie wręczył go szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Uczniowie w uroczystej atmosferze dokonali ślubowania na sztandar, który od tego momentu stał się symbolem tej szkoły i wartości w niej kultywowanych.

     Następnie głos zabrali senator Janina Sagatowska i poseł Zbigniew Chmielowiec, którzy podkreślili walory Gminy Jeżowe jako ziemi, gdzie szanuje się tradycje patriotyczne i przekazuje się pamięć o nich przyszłym pokoleniom. Podkreślili, że ziemia ta wywołała w nich pozytywne wrażenia, gdyż mogli sami doświadczyć, jak wiele robi się w polskich szkołach, aby kształtować myśli i uczucia dzieci i młodzieży. Ponadto wicestarosta niżański odczytał list gratulacyjny w imieniu Starosty Powiatu Niżańskiego Gabriela Waliłko oraz przekazał dyrektorowi i nauczycielom życzenia owocnej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

     Kolejnym etapem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów, którą w całości poświęcono patronce Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie – Marii Konopnickiej. Dokonano krótkiej prezentacji twórczości Konopnickiej, w czasie której przybliżono trzy ważne jej aspekty – literaturę dla dzieci, podejmującą tematykę wiejską oraz propagującą wartości patriotyczne. Przygotowana sceneria oraz piosenki inspirowane tekstami Konopnickiej pozwoliły zgromadzonym odczuć atmosferę czasów poetki. Część artystyczną uczniów przygotowały Małgorzata Wyka, Beata Lada i Iwona Chudzik.

     Podsumowania tej części uroczystości dokonał Wójt Gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka, który w imieniu Rady Gminy przekazał gratulacje dyrektorowi, nauczycielom i uczniom. Życzył również, aby otrzymany sztandar stał się rzeczywistym symbolem wartości z nim związanych.

     O godz. 14.00 rozpoczął się „Piknik rodzinny” na placu szkolnym współfinansowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Zebrani mieszkańcy mieli okazję podziwiać wystawy lokalnych artystów oraz ekspozycję eksponatów pt. „Nowy Nart i okolice – dawniej i dziś” przygotowaną przez uczennice gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane do degustacji dania regionalne, przedstawienia uczniów i liczne konkursy z nagrodami dla dzieci. Nawet deszczowa aura nie przeszkodziła mieszkańcom w świętowaniu tego historycznego wydarzenia w dziejach szkoły.

 

Małgorzata Wyka