Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI

w Starym Narcie

   10 maja 2012r. w Zespole Szkół w Starym Narcie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI pod hasłem: „Zostań Mistrzem Ortografii!”, przygotowany przez Małgorzatę Wyka, Beatę Lada oraz Alinę Kobylarz. Konkurs ten stanowił eliminacje do I Powiatowego Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Starosty”, który odbędzie się 19 maja w Nisku.

 

Read More    Do eliminacji przystąpili przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z Gminy Jeżowe, łącznie 16 osób, którym towarzyszyli opiekunowie. Uczniowie rozwiązali godzinny test ortograficzny, sprawdzający przede wszystkim w praktyce ich wiedzę z zakresu zasad ortografii i interpunkcji polskiej.

 

   O godzinie 12.30 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Dyrektor Zygmunt Kowalski podkreślił, że poziom prac był wysoki i bardzo wyrównany. Ostatecznie Gminę Jeżowe reprezentować będą:

 1. Monika Bieleń – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie (opiekun Teresa Szewczyk);
 2. Weronika Szewc – Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach (opiekun Anna Piędel);
 3. Monika Nieckarz – Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe – Kameralne (opiekun Anna Krawiec).

   Gminny Konkurs Ortograficzny stał się świetną okazją do rozbudzania zainteresowań dzieci pięknem naszego ojczystego języka oraz podniesienia poziomu kompetencji ortograficznych uczniów kl. IV – VI.

 

 

Zrób bliskim prezent z siebie
– spotkanie kolędowe w Zespole Szkół w Starym Narcie

     W niedzielę 22 stycznia 2012r. w Zespole Szkół w Starym Narcie odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe, które tym razem połączono z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Uroczystości przyświecało motto: „Zrób bliskim prezent z siebie”.  
     Read More     Corocznym zwyczajem mieszkańcy parafii Nowy Nart i okolic licznie przybyli na jasełka przygotowywane przez uczniów miejscowej szkoły. W tym roku na scenie zaprezentowano bardzo tradycyjne ujęcie historii narodzenia Jezusa Chrystusa. Młodzi aktorzy wcielili się w role Maryi, Józefa, Heroda, a do szopki przybyli pasterze i aniołowie. Całość uświetniły znakomite występy wokalne, zarówno solowe, jak i zespołowe uczniów, których przygotowały Grażyna Pikor i Iwona Chudzik.
     W drugiej części spotkania występy skierowano głównie do zgromadzonych na widowni osób starszych. Najmłodsi uczniowie szkoły w Starym Narcie pod opieką Beaty Lada przygotowali bardzo bogaty program słowno – muzyczny. Na scenie rozbrzmiewały serdeczne życzenia skierowane do każdej Babci i wszystkich Dziadków, doceniono bowiem ich trud włożony w wychowanie najmłodszych pokoleń. Wszystkim wręczono kartki z życzeniami oraz drobne upominki. Po występach zaproszono zebranych na wspólny poczęstunek i śpiewanie kolęd.  
     Spotkanie w Starym Narcie odbyło się w miłej, serdecznej atmosferze, pozwalającej przedłużyć świąteczny nastrój kolędowania.

Finał Gminnego Konkursu Czytelniczego:

Czytanie najlepszą nauką”

    9 grudnia 2011r. odbył się finał (organizowanej przez Zespół Szkół w Starym Narcie oraz Gminne Centrum Kultury) Małej Olimpiady z Języka Polskiego: „Czytanie najlepszą nauką” dla klas V – VI szkół podstawowych z terenu gminy Jeżowe z gościnnym udziałem szkoły podstawowej z Gwoźdźca.

    Walkę konkursową podjęło 19 uczniów wspieranych przez towarzyszących im opiekunów. Uczestnicy o godzinie 10.00 przystąpili do pisania testu z języka polskiego dostosowanego do zapisów PP dla drugiego etapu kształcenia. Ponadto pytania testowe odnosiły się do powieści I. Jurgielewiczowej „Inna?”, z którą uczniowie zapoznali się bardzo szczegółowo.

   

Read More W skład Komisji Konkursowej wchodziły:

 

 • Małgorzata Wyka (Zespół Szkół w Starym Narcie) – przewodnicząca;

 • Elżbieta Rogala (Zespół Szkół w Cholewianej Górze);

 • Anna Piędel (Zespół Szkół w Groblach).

    Po zakończeniu części pisemnej uczniowie udali się na zasłużony poczęstunek, natomiast członkowie komisji, wspierani przez pozostałych nauczycieli języka polskiego, przystąpili do oceny prac konkursowych.

    O godzinie 12.30 dyrektor Zygmunt Kowalski oficjalnie ogłosił wyniki, po czym wręczył laureatom dyplomy i nagrody, a wszystkim uczestnikom drobne upominki. Czołowe miejsca zajęli następujący uczniowie:

  1. Michał Szeliga – Zespół Szkół w Groblach (opiekun Anna Piędel).

  2. Monika Bieleń – Zespół Szkół w Jacie (opiekun Teresa Szewczyk).

  3. Weronika Szewc – Zespół Szkół w Groblach (opiekun Anna Piędel).

     Uczniowie, którzy przystąpili do Małej Olimpiady z Języka Polskiego, godnie reprezentowali swoje szkoły, a poziom ich prac był naprawdę wysoki. Szczegółowe wyniki prezentujemy w dołączonym protokole. Organizatorzy: Małgorzata Wyka, Alina Kobylarz (Zespół Szkół w Starym Narcie) oraz Barbara Marut (Gminne Centrum Kultury) dziękują wszystkim nauczycielom za pomyślną współpracę i składają gratulacje laureatom.

Finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego:

 

„Poezja z kropli rosy czyni diament”

 

     23 listopada 2011 roku  w naszej szkole odbył się finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: Poezja z kropli rosy czyni diament. W skład komisji konkursowej wchodziły p. Magdalena Delekta, p. Małgorzata Wyka oraz specjalnie zaproszona na tę uroczystość pani Barbara Marut z Publicznej Biblioteki w Nowym Narcie.

Read More    O godzinie 1030 wszyscy zebraliśmy się na świetlicy szkolnej. Całą uroczystość rozpoczął pan dyrektor, który zaprosił wszystkich obecnych do wsłuchania się w piękną poezję. Następnie głos przejął prowadzący konkurs – Kamil Woś, który najpierw przedstawił sylwetki poetów, których wiersze miały być recytowane – Doroty Gellner i Czesława Miłosza, a następnie zaprosił na scenę pierwszego uczestnika. Gdy wszyscy biorący udział w konkursie wyrecytowali przygotowane przez siebie wiersze, ponownie głos zabrał pan dyrektor. Podziękował wszystkim za uwagę oraz zapowiedział, iż ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 1220. Wtedy to uczniowie rozeszli się do klas, a jury udało się na naradę.

 

O 1220 wszyscy ponownie zebrali się na świetlicy, aby poznać zwycięzcę. Jury ogłosiło wyniki. Nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy otrzymali:

 „Grand Prix” – Paulina Woś, kl. III gimnazjum.

 Kategoria klas I – III SP:

 1.       Oliwia Sałek – kl. II;

 2.       Magdalena Drelich – kl. I;

 3.       Anna Rębisz – kl. III.

 Kategoria klas IV – VI SP:

 1.       Piotr Jarosz – kl. V;

 2.       Martyna Gil – kl. V;

 3.       Patryk Chudzik – kl. V.

 Kategoria klas I – III PG:

 1.       Gabriela Pikor – kl. I;

 2.       Rafał Rębisz – kl. I;

 3.       Justyna Rębisz – kl. III.

 Konkurs został zakończony, a jego zwieńczeniem były oklaski dla wszystkich uczestników. Uroczystość przygotowały panie Małgorzata Wyka oraz Beata Lada.

 Dodatkowo mieliśmy okazję pogratulować Justynie Rębisz z kl. III gimnazjum, która otrzymała dyplom, medal i inne nagrody przekazane przez klub sportowy „Wiktoria” za zajęcie I miejsce w „Biegu Niepodległościowym”, w Stalowej Woli.

 

Krystian Gil

 Kl. III g