„Jesteś najlepszym dowodem na to, że Bóg istnieje…” – rozstrzygnięcie Konkursów Papieskich

 

     Rok beatyfikacji Jana Pawła II obfitował w liczne konkursy papieskie. Aby uczcić pamięć naszego Wielkiego Rodaka, na terenie Zespołu Szkół w Starym Narcie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczności Lokalnej „Nadzieja” ogłoszono Gminny Konkurs Papieski dla uczniów gimnazjów: „Jan Paweł II. Posłannictwo Papieża – Polaka w oczach młodych” (pod  honorowym patronatem Wójta Gminy Jeżowe – Gabriela Lesiczki i Dziekan Dekanatu Rudnickiego – ks. Stanisława Czachora) oraz Szkolny Konkurs Papieski: „Jan Paweł II moim Przyjacielem”.

Read More     W ramach zmagań gimnazjalistów napłynęło 33 prace literackie, gdyż uczniowie mieli za zadanie napisać pracę na jeden z wybranych tematów, które bezpośrednio dotyczyły życia Jana Pawła II, odwoływały się do jego nauczania i twórczości. Całość stanowiła podsumowanie znaczenia pontyfikatu Jana Pawła II dla historii Polski, Kościoła i świata.              Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Ryszard Mścisz, Beata Romanek i Małgorzata Wyka. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło 3 czerwca 2011r. podczas uroczystych spotkań w Zespole Szkół w Starym Narcie, a poprzedziła je krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów tutejszej szkoły pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Wyka, Iwony Chudzik, Beaty Lada.

     Po odczytaniu sprawozdania z przebiegu konkursu, zaprezentowano ostateczną listę nagrodzonych gimnazjalistów:

1.        Paulina Dudzik – Zespół Szkół w Starym Narcie.

2.        Monika Mierzwa – Publiczne Gimnazjum w Rudniku.

           Agata Delekta – Zespół Szkół w Cholewianej Górze.

3.        Klaudia Fila – Zespół Szkół w Starym Narcie.

           Magdalena Zaręba – Zespół Szkół w Groblach.

Wyróżnienia: Monika Bednarz (Zespół Szkół w Groblach), Iwona Ożga (Zespół Szkół w Jacie), Marta Lis (Zespół Szkół w Groblach), Magdalena Sudoł (Zespół Szkół w Starym Narcie) oraz Edyta Markowicz (Publiczne Gimnazjum w Jeżowem). Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

     Przewodniczący Komisji Konkursowej – Ryszard Mścisz, podkreślił, że zarówno gimnazjaliści, jak i ich opiekunowie włożyli wiele trudu w przygotowanie prac, z których wiele reprezentowało wysoki poziom. Była to suma ich przemyśleń na temat istoty cierpienia, roli papieża w życiu wielu narodów, a szczególnie ludzi młodych.

     Wójt Gminy Jeżowe – Gabriel Lesiczka oraz Ksiądz Dziekan – Stanisław Czachor, wyrazili nadzieję, że tego typu inicjatywy będą w przyszłości kontynuowane, gdyż motywują uczniów do zgłębiania wiedzy o błogosławionym Janie Pawle II, poznania jego nauki, wskazują drogę postępowania, rozwijając osobowość młodych ludzi i jednocześnie ich literackie zainteresowania.

     Uczniowie szkoły podstawowej z gościnnym udziałem uczniów z Gwoźdźca pisali listy do Jana Pawła II lub innych dzieci, w których starali się wyrazić, jakie znaczenie dla nas – Polaków miał jego pontyfikat oraz dzielili się własnymi refleksjami wynikającymi z obserwacji otaczającej ich rzeczywistości. W części literackiej konkursu nagrodzono następujących uczniów:

1.        Adrian Żak – kl. VI.

Patryk Chudzik – kl. IV.

2.        Piotr Jarosz – kl. IV.

3.        Aleksandra Klecha – kl. V, SP w Gwoźdźcu.

Wyróżnienia: Diana Pikor, Kamil Węglarz, Andżelika Sobolewska.

     Natomiast w konkursie plastycznym nagrodę specjalną otrzymała Kinga Bednarz za szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. Pozostali nagrodzeni to: Radosław Woś, Kamila Baran, Karolina Drzymała, Dominika Chudzik, Bartosz Piróg, Anna Rębisz, Natalia Saj, Adrian Pikor, Kazimierz Puzio, Krzysztof Klecha, Łukasz Rębisz.

     Ponadto wyróżnienia otrzymali: Oliwia Sałek, Dominik Klecha, Dawid Skiba, Paulina Chudzik, Wiktor Jarosz, Bartosz Dudzik, Andżelika Żak, Martyna Rębisz, Wojciech Chudzik, Mateusz Chudzik, Wiktor Dębiak, Wioletta Sudoł, Sylwia Sudoł, Klara Bednarz, Patrycja Janiec, Beata Drelich, Katarzyna Marut, Iwona Pitak, Anna Dul, Zuzanna Fila.

     W sumie w zorganizowanych na terenie Zespołu Szkół w Starym Narcie konkursach papieskich (dla szkoły podstawowej konkurs literacki i plastyczny) wzięło udział 103 osoby. Ogromne zainteresowanie uczniów wskazuje na żywą obecność Jana Pawła II w sercach dzieci i młodzieży.

„Jestem z wami!” – beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II.

    Wydarzenia, którymi żyje ostatnio cały Kościół i świat, nie mogły pozostać bez echa w naszej szkole… W związku z beatyfikacją Jana Pawła II uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką Barbary Drelich – Scilanga oraz Iwony Chudzik przygotowali uroczysty apel, który w całości został poświęcony osobie Ojca Świętego. Read More

     Mieliśmy okazję przypomnieć sobie urywki z biografii Jana Pawła II, fragmenty jego wypowiedzi i nauczań, a także poezji. Po raz kolejny zarysowano nam przed oczami obraz tego wielkiego człowieka, który całym swym życiem wyrażał głęboką wiarę w Boga i miłość do człowieka. Szczególne miejsce zajmowała w jego sercu również ukochana Ojczyzna, do której wciąż wracał w swoich pielgrzymkach. Młodzież pamięta, że za każdym razem spotykał się z nimi na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie:

„Do okna na Franciszkańskiej,

potrzeba Opieki Pańskiej -

nieustannie wzrok przyciąga.

Jakaś myśl ojcowska, mądra…”

     Ciekawym urozmaiceniem stała się przygotowana przez uczniów gimnazjum pantomima, w której młodzież starała się wyrazić trudną sytuację człowieka poszukującego swej drogi życiowej. Czyhają na niego różne zagrożenia, ale na szczęście są na niej także osoby, które pomagają odnaleźć drogę do Boga. Jedną z takich osób był i nadal pozostaje Jana Paweł II. Na oczach widzów dokonała się zatem symboliczna przemiana tego, co złe w życiu człowieka – w to, co dobre i stanowić powinno sens każdego ludzkiego życia.

    Piękna oprawa muzyczna (Iwona Chudzik) oraz dekoracje (Beata Lada) sprawiły, że uroczystość miała podniosły charakter.

    Jan Paweł II często w swoich słowach zwracał się do dzieci i młodzieży, gdyż wierzył, że są oni przyszłością świata i Kościoła. Przygotowany przez naszych uczniów apel stał się wyrazem hołdu i przywiązania do człowieka, który zajmuje szczególne miejsce w sercach chrześcijan na całym świecie i szczególnie naszych – Polaków.

Udział naszych uczniów w konkursie na najładniejszą palmę Wielkanocną

 

      Po raz kolejny Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec ogłosiło konkurs na najładniejszą palmę Wielkanocną. W tym roku uczniowie Zespołu Szkół w Starym Narcie godnie reprezentowali naszą szkołę i parafię, gdyż licznie i z dużym zaangażowaniem przystąpili do zmagań konkursowych. Reprezentowali nas uczniowie klas II, III, i IV szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

Read More

 

     Konkursowe palmy oceniano w trzech kategoriach wiekowych: 6 – 12 lat, 13 – 18 lat, powyżej 18 lat. Można je było wykonać dowolna techniką, nie używając jednak sztucznych ozdób. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło po Mszy Świętej w niedzielę palmową (17.04.2011r.) o godzinie 8.30. W uroczystościach uczestniczyła także delegacja z naszej parafii.

     Po obejrzeniu przygotowanego Misterium Męki Pańskiej, nastąpiła ocena prac konkursowych. W pierwszej grupie wiekowej wyróżnili się nasi uczniowie, gdyż II miejsce zdobyła Kinga Bednarz (kl. III), a III miejsce Wiktor Dębiak (kl. III). Ponadto wyróżnienie i pamiątkową statuetkę dostał również Zespół Szkół w Starym Narcie, który w tym roku mocno zaznaczył swą pozycję w konkursie.

     Wszyscy uczniowie otrzymali nie tylko pamiątkowe dyplomy, ale także symboliczne nagrody rzeczowe. Warto dodać, że Mateusz Dębiak jako jedyny uczeń znał datę rozpoczynającą kultywowaną do dziś w Kościele tradycję święcenia palm Wielkanocnych.

     Gratulujemy i jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły i parafii.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2011/2012

 

     Tradycyjnie Mszą Świętą w kościele parafialnym w Nowym Narcie uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Starym Narcie rozpoczęli 1 września nowy rok szkolny 2011/ 2012. Uroczystej mszy przewodniczyli: ks. proboszcz Stanisław Czachor, ks. prałat Mieczysław Tomoń oraz gościnnie ks. Krzysztof Pastuszak. W czasie wygłoszonej homilii ks. K. Pastuszak zwrócił uwagę zgromadzonych na postać Jezusa Chrystusa, o którym nie można zapominać podczas niełatwej pracy w nowym roku szkolnym, gdyż powinien towarzyszyć wszystkim w czasie podejmowanych trudów jako wzór Najwyższego Nauczyciela.

Read More

     Podczas spotkania wśród szkolnej społeczności dyrektor Zygmunt Kowalski powitał zgromadzonych po wakacyjnej przerwie, a szczególnie tych, którzy do tej społeczności przystąpili po raz pierwszy. Wszystkim życzył wytrwałości na co dzień i licznych sukcesów – zwłaszcza uczniom zdającym egzaminy zewnętrzne.

     Ponieważ 1 września przypada rocznica wybuchu II wojny światowej, zgromadzeni mieli również okazję wysłuchać referatu na temat zmagań wojennych, który wygłosił uczeń kl. II gimnazjum – Kacper Stój. Po zakończeniu oficjalnej części uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas na swoją pierwszą godzinę wychowawczą w nowym roku szkolnym.