Gminny Konkurs Ortograficzny

w Starym Narcie

           

            10 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny: „Mistrz Ortografii” dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej. Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich szkół z gminy Jeżowe. Uczestnicy napisali godzinny test, na który składały się różnorodne zadania ortograficzne, a ich prace oceniali nauczyciele – opiekunowie.

            Wśród uczniów klasy II najlepiej test napisały: I - Zuzanna Kata (PSP Cholewiana Góra, opiekun Halina Bajek), II – Magdalena Siudak (PSP Stary Nart, opiekun Beata Lada), III – Alicja Fila (PSP Cholewiana Góra, opiekun Halina Bajek).

            Najlepsi uczniowie z klasy III to: I – Gabriela Sołtys (PSP Stary Nart, opiekun Grażyna Pikor), II – Sylwia Bujak (PSP Jeżowe – Centrum, opiekun Anna Głuszak), III – Dawid Bałut (PSP Stary Nart, opiekun Grażyna Pikor). Uczniowie ze Starego Nartu powtórzyli swój zeszłoroczny sukces, zajmując miejsca w czołówce.

            Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i drobne upominki, a laureaci otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe. Będą oni reprezentować gminę Jeżowe podczas powiatowego etapu konkursu, który odbędzie się w Nisku.

            Konkurs ortograficzny w Starym Narcie przygotowały Alina Kobylarz i Beata Lada.  

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

         21 marca 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

         W tym dniu odbyły się dwie lekcje pokazowe z udziałem rodziców uczniów klasy I i II szkoły podstawowej. Podjęty temat: „Witamy wiosnę!”, pozwolił na omówienie zmian zachodzących w przyrodzie, ale tym razem z użyciem gier z platformy „Learning Apps”, filmików oraz prezentacji multimedialnych. Niezbędnym elementem tych lekcji było wykorzystanie tablicy interaktywnej, na której uczniowie sprawdzali swoją wiedzę, a rodzice poznawali zasady jej działania.

         Podobną lekcję przeprowadzono również w klasie III szkoły podstawowej. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w pracę i chętnie rozwiązywali ćwiczenia na tablicy interaktywnej.

         Dla klasy V i VI zorganizowano warsztaty trwające dwie jednostki lekcyjne. Uczniowie, pracując w grupach lub samodzielnie, skorzystali z zasobów platformy „Learning Apps”, aby powtórzyć wiadomości z omawianych w ostatnim czasie lektur. Następnie, po zalogowaniu do aplikacji „Kahoot!”, rozwiązali testy sprawdzające ich wiedzę z gramatyki języka polskiego. W swojej rywalizacji skorzystali z tablicy interaktywnej i urządzeń przenośnych z dostępem do internetu (tablety, telefony). Testy i quizy w aplikacji „Kahoot!” przygotowała nauczycielka języka polskiego. 

         Klasom, zaangażowanym w projekt, przekazano dyplomy za aktywny udział w Dniu Nowych Technologii w Edukacji.

         W naszej szkole we wszystkich salach lekcyjnych zapewniony jest dostęp do internetu. Posiadamy dwie tablice interaktywne, monitor interaktywny i roboty (mBot, mBot Ranger, Photon, ozobot) , ponadto trzy sale dodatkowo wyposażone są w rzutniki. Dzięki temu lekcje wzbogacane są o materiały multimedialne, co w dzisiejszej rzeczywistości staje się niezbędnym elementem edukacji.

         Dzień Nowych Technologii w Edukacji przygotowała p. Małgorzata Wyka, a nad jego przebiegiem czuwali również p. Krzysztof Ziober, p. Alina Kobylarz, p. Beata Lada.  

Cyberprzemoc – spotkanie z policjantem

         16 marca 2018 r. nasi uczniowie spotkali się z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Nisku – aspirantem Bernardem Dulem, który przybliżył im temat cyberprzemocy.

         Pan policjant omówił, jakie zagrożenia czyhają na młodych ludzi w internecie, do czego mogą doprowadzić uzależnienia od gier komputerowych czy nielegalne ściąganie plików i jakie mamy prawa jako użytkownicy sieci. Podkreślił wielokrotnie, że korzystanie z zasobów internetu jest we współczesnym świecie niezbędnym elementem naszego życia, ale należy to robić świadomie i mądrze.    

„Narnia” w musicalowej interpretacji

         14 marca 2018 r. grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe do MDK w Stalowej Woli, gdzie obejrzeli musical „Narnia”. Było to przedstawienie oparte na znanej i lubianej powieści C. S. Lewisa pt. „Opowieści z Narnii”, które wzbogacono muzycznym repertuarem.

         Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Aldona Klecha, p. Alina Kobylarz, p. Bogumiła Lesiczka, p. Maria Skiba.