Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko

     19 maja 2011 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu z Kazimierzem Szymeczko - popularnym pisarzem, autorem bajek dla dzieci, opowiadań, powieści przygodowych, wierszy, artykułów, tekstów popularnonaukowych i innych. Dorobek pisarza jest bardzo bogaty (ok. 200 tekstów), natomiast podczas spotkania z naszymi uczniami zaprezentował nam głównie fragmenty swoich utworów skierowanych do dzieci i młodzieży.

Read More

     Spotkaniu przyświecało hasło „Porozmawiajmy o Miłoszu” – bardzo aktualne w kontekście roku 2011, który został poświęcony naszemu nobliście literackiemu w związku z setną rocznicą jego urodzin. Rozważania o życiu Czesława Miłosza, jego sytuacji jako poety – emigranta, ścisłego związku z budzącą się do wolności Polską, a także o uniwersalnej wymowie jego wierszy pan Szymeczko połączył z własnymi doświadczeniami pisarskimi. Jednocześnie stały się one podstawą do refleksji o znaczeniu literatury zwłaszcza w życiu młodych ludzi, o sytuacji pisarza, ale i o tym, jak rodzą się pomysły i powstaje dzieło literackie.

     W czasie całego spotkanie pan Szymeczko utrzymywał kontakt z dziećmi i młodzieżą, starał się zachęcić uczniów do zadawania pytań, na które pisarz chętnie odpowiadał (a dotyczyły one nie tylko jego utworów, ale też osobistych przeżyć, zainteresowań i doświadczeń).

     W czasie tej krótkiej prezentacji pan Szymeczko dał się poznać jako pełna humoru, barwna postać, znająca świat i problemy ludzi młodych, o których wyrażał się z szacunkiem, podkreślając jednak, że od młodzieży należy wymagać zaangażowania i zachęcać ich do pracy, aby kształtować ich charaktery.

    W końcowej części spotkania pan Szymeczko nie tylko zagrał na gitarze i zaśpiewał, ale także rozdał mnóstwo autografów z dedykacjami dla uczniów i nauczycieli.