Po raz ósmy w konkursowej rywalizacji

- Gminny Konkurs Czytelniczy w Starym Narcie

         Już po raz ósmy w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy pt. „Czytanie najlepszą nauką”. Jest on skierowany do uczniów V i VI klasy, którzy mają za zadanie zapoznać się z wybraną lekturą konkursową, ale muszą wykazać się również znajomością gramatyki i pisowni języka polskiego.

         Uroczysty finał odbył się 1 marca 2018 r. Przystąpili do niego przedstawiciele wszystkich szkół z Gminy Jeżowe. W tym roku zapoznali się oni z powieścią Adama Bahdaja pt. „Wakacje z duchami”, do której nawiązywały pytania testowe, ale również przygotowana dekoracja.

         Najlepiej, tracąc zaledwie pięć punktów, napisała Paulina Szwarc (PSP Groble, opiekun Anna Piędel), II miejsce zajęły: Magdalena Kozak (PSP Cholewiana Góra, opiekun Małgorzata Rychlak) oraz Angelika Żak (PSP Stary Nart, opiekun Małgorzata Wyka), III miejsce wywalczyły: Kinga Rurak (PSP Cholewiana Góra, opiekun Teresa Komsa) oraz Karolina Zaguła (PSP Jata, opiekun Teresa Szewczyk).

         Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci otrzymali ponadto książki i nagrody rzeczowe. W tym roku przekazano również pamiątkową statuetkę i dyplom uznania szkole w Jeżowem – Kameralnem, która może poszczycić się największą liczbą laureatów i zwycięzców w dotychczasowych edycjach konkursu.

         Gminny Konkurs Czytelniczy rokrocznie odbywa się dzięki współpracy PSP w Starym Narcie (Małgorzata Wyka i Alina Kobylarz) oraz Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie (Barbara Marut).      

 

INFORMACJA O NABORZE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.  Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się na listę kandydatów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście do dnia 15 marca 2018r.

Formularz zgłoszeniowy dziecka można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie. od 800 do 1300 oraz na stronie internetowej: www.zsnart.eu

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń:

od 1 do 7 marca 2018 r.,- sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie

 WAŻNE

     Dzieci uczęszczające do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym tj. 2017/2018 kwalifikują się obligatoryjnie na rok następny, lecz ich rodzice są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i na ogólnych zasadach biorą udział w rekrutacji na rok 2018/2019.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

Oświadczenie 1 i 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

 

Aktywne ferie zimowe

         W pierwszym tygodniu ferii nasi uczniowie mogli uczestniczyć w „Małej formie wypoczynku zimowego”. Na terenie szkoły zorganizowano gry na hali sportowej, zajęcia w pracowni komputerowej oraz w szkolnej bibliotece.

Ponadto 1 lutego zorganizowano dla uczniów wyjazd do kina „Helios” w Stalowej Woli, gdzie obejrzeli najnowsze produkcje filmowe. Po seansie cała grupa udała się do McDonalda. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowały: p. Barbara Drelich – Scilanga, p. Iwona Chudzik, p. Bogumiła Lesiczka, p. Maria Skiba i p. Ludmiła Stój.  

Zabawa karnawałowa z „Trio z Rio”

         27 stycznia 2018 r. nasi uczniowie wzięli udział w zabawie karnawałowej, którą poprowadziła grupa „Trio z Rio”. Poza bogatym repertuarem muzycznym przygotowano wiele atrakcji: zabawy grupowe, układy taneczne, konkursy z nagrodami itp.

         Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i trójkom klasowym za zaangażowanie, opiekę i przygotowanie poczęstunków dla uczniów.