„Przedwiośnie” zabrzmiało w Nowym Narcie

         Siódma edycja polskiej akcji społecznej, Narodowego Czytania, na terenie Gminy Jeżowe odbyła się 8 września 2018 r. w Nowym Narcie. Spotkanie zostało przygotowane przez pracowników Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie oraz Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem.

Fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – tegorocznej lektury narodowej, odczytywano na terenie zabytkowego Parku Dworskiego, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście – m.in. Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, polonista Zespołu Szkół w Jeżowem Ryszard Mścisz, dyrektorzy szkół, nauczyciele, dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem oraz okoliczni mieszkańcy.

Na początku zebrani odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” i wysłuchali listu Prezydenta do Rodaków z okazji Narodowego Czytania. Następnie Ryszard Mścisz przedstawił krótki wykład na temat twórczości Stefana Żeromskiego oraz roli „Przedwiośnia” w kształtującej się po odzyskaniu niepodległości Polsce. Kulminacyjnym punktem spotkania było wspólne czytanie powieści Żeromskiego, a także muzyczne występy uczniów ze szkoły w Starym Narcie.

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrał Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, podkreślając, jak wielką wagę mają tego typu spotkania w stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości i w kształtowaniu świadomości narodowej młodych ludzi. Następnie swoje podziękowania dla organizatorów i wszystkich zebranych wyraził prowadzący uroczystość - dyrektor Gminnego Centrum Kultury Zbigniew Bednarz, który zaprosił wszystkich na poczęstunek przygotowany w miejscowej altance.

fot. Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Więcej na: http://www.jezowe.eu/index.php?c=article&id=499

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

         3 września 2018 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Po Mszy św. w kościele parafialnym w Nowym Narcie udaliśmy się do szkoły, gdzie tradycyjne zabrzmiał pierwszy dzwonek, a po oficjalnym spotkaniu z Dyrektorem udaliśmy się na swoją pierwszą lekcję z wychowawcą.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

         22 czerwca 2018 r. nastąpiło w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Po Mszy św. w kościele parafialnym w Nowym Narcie zebrano się w szkole, gdzie w towarzystwie rodziców i grona pedagogicznego Pan Dyrektor – Zygmunt Kowalski, wręczył uczniom nagrody książkowe za wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia, frekwencję i pracę na rzecz szkolnej społeczności. Pożegnaliśmy również klasę III gimnazjum, która opuszczała już mury naszej szkoły.

Następnie, po spotkaniu z wychowawcą, uczniowie rozpoczęli wakacje.

Wyjazd do MDK w Stalowej Woli

        

         21 czerwca 2018 r. grupa naszych uczniów uczestniczyła w wyjeździe do Stalowej Woli, gdzie na deskach Miejskiego Domu Kultury obejrzeli spektakl pt. „Wizyta starszej pani”.

         Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnionego z naszą szkołą p. Grzegorza Wołoszyna, który przygotował sztukę wraz z młodzieżą uczęszczającą do Szkoły Katolickiej w Stalowej Woli.

         Młodzi aktorzy zaimponowali nam swoją dojrzałą grą, a łączący rolę: reżysera, scenarzysty, scenografa i dźwiękowca – p. Grzegorz, zachwycił swoją interpretacją i nowatorskimi rozwiązaniami.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Dyrekcji Szkoły Katolickiej

w Stalowej Woli!!